Úterý 20. 4. 2021

Sportovní třída

 

Florbal jako profilový sport třídy s rozšířenou výukou TV


Florbal jakožto moderní, velice rychle expandující sport je součástí nabídky vzdělávacího programu tříd s rozšířenou výukou TV již od samotného vzniku tohoto projektu. Původně jsme florbal nabízeli na druhém stupni jakožto volitelný předmět, avšak se startem projektu “sportovní třídy“ se stal profilovým sportem. 

Po celou dobu velice úzce spolupracujeme se slavkovským florbalovým týmem FBC Slavkov.  Tento oddíl je součástí České florbalové unie. Trenéři klubu se účastnili tréninkových jednotek a školních turnajů, na kterých hrají převážně chlapci z FBC  a stáli také na počátků tréninkové strategie v rámci předmětu Rozšířená tělesná výchova. 

Spoluprací s FBC Slavkov se nám daří naplňovat základní ideje „sportovních tříd“ a to poskytnout čas a prostor pro trénink mladých talentů i v průběhu školní výuky. Aktivita na klubových trénincích by měla navazovat na školní sportovní činnost a déle ji rozvíjet. 

Závěrem je  třeba zmínit naše nejlepší výsledky, kterých jsme dosáhli: účast na republikovém finále ve florbalu mladších žáků v Benešově 2014 a a jejich 4. Místo.

 

Kontakt

  • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
    Komenského náměstí 495
    684 01 Slavkov u Brna