Neděle 2. 10. 2022

Pro rodiče

 

Potřebuji vyřídit ....


Seznam školních pomůcek

najdete zde.


Zápis do 1. třídy

Základní informace 
Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání najdete zde
Žádost o zařazení do přípravné třídy najdete zde
Žádost o odklad školní docházky najdete zde.
Plná moc pro zastupování rodičů najdete zde.
Základní údaje do školní evidence najdete zde.
Žádost o vystavení prukazu ISIC a související informace najdete zde.
Informace o družině najdete zde. Zápisový lístek do družiny najdete zde.
Informace o školní jídelně najdete zde. Přihlášku ke stravování najdete zde
Informace o kroužcích najdete zde. Přihlášku do školního klubu najdete zde
Seznam pomůcek najdete zde

Zápis pro uprchlíky 
Obecné informace 
Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání 
Zápisový lístek do družiny 


Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem 

Základní informace o vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem  
Žádost o přijetí žáka s odlišným mateřským jazykem k základnímu vzdělávání najdete zde.
Žádost o zařazení žáka do skupiny pro jazykovou přípravu žáků s odlišným mateřským jazykem - kmenová škola  zde.
Žádost o zařazení žáka do skupiny pro jazykovou přípravu žáků s odlišným mateřským jazykem - ZŠ Komenského  zde.
Kontakty na odborníky na práci se školními kolektivy najdete zde.


Lyžařský výcvikový kurz Horní Bečva 2022 - dokumenty ke stažení

Řád lyžařského výcvikového kurzu Horní Bečva 2022
Co s sebou na hory?!
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte


Kontakty na vyučující, poradenská pracoviště a pracovníky školy

Kontakty na vedoucí pracovníky školy najdete zde.
Kontakty na vyučující používejte výhradně školní informační systém EduPage - modul pro zasílání zpráv! Emailovou komunikaci používejte pouze v nejnutnějších případech. Seznam emailových a telefonních kontaktů na vyučující se vám zobrazí až po přihlášení do školního informačního systému EduPage, kontakty najdete zde.
Kontakty na veškerá poradenská pracoviště najdete zde.
Kontakty na vychovatelky školní družiny najdete zde.
Kontakt na vedoucí jídelny najdete zde.


Omlouvání nepřítomnosti žáků

Na základě §50 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. je zákonný zástupce žáka povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Rodiče omluví žáka písemně prostřednictvím aplikace Edupage.

Žádost o uvolnění z předem známých důvodů podávají rodiče předem písemně třídnímu učiteli (uvolnění na 1 den) a řediteli školy (na více dní). Žádost o uvolnění z vyučování na více dní naleznete zde.


Aplikace EduPage pro mobilní zařízení

Rozvrh a známky si můžete zkontrolovat i na Vašem mobilním zařízení. Pokud máte iPad, iPhone nebo zařízení s OS Android, můžete si stáhnout nativní aplikaci pro Vaše zařízení. Pro více informací klikněte zde.


Ztráta hesla do školního informačního systému EduPage

Napište sekretářce ředitelky, kontakt zde. Nové přístupové údaje budou doručeny na Váš email.


Ztráta vysvědčení

Vystavení duplikátu vysvědčení je zpoplatněno a řídí se vnitřní směrnicí! Odkaz na Žádost o vystavení duplikátu vysvědčení najdete zde. Bližší informace případně podá sekretářka ředitelky, kontakt zde.


Přestup žáka z jiné školy

Žádost o přijetí při přestupu žáka z jiné školy najdete zde.

Všichni noví žáci, kteří budou nastupovat na naši školu, potřebují pro přístup do školní budovy a pro objednávání a vydávání obědů vstupní čip nebo ISIC kartu pro školáky a čip na stravování. Vyplněný formulář k přestupu žáka je potřeba doručit do kanceláře školy. Děti 1. – 3.  ročníku mohou navštěvovat školní družinu, děti vyšších ročníků školní klub. Škola nabízí dětem stravování ve školní jídelně. Vstupní čip lze zařídit po nástupu do školy. O ISIC kartu lze zažádat i v průběhu školního roku.

K vystavení ISIC karty budete potřebovat následující:
1. Žádost o vystavení ISIC karty – lze poslat i elektronicky na e-mail podatelna@zskomslavkov.cz.
2. Fotografie dítěte portrétového typu! – Fotografii na ISIC kartu odevzdejte spolu s žádostí, případně je pošlete v elektronické podobě na e-mail podatelna@zskomslavkov.cz. Nezapomeňte uvést jméno a příjmení dítěte. Fotografii můžete pořídit i pomocí mobilního telefonu proti bílé zdi.
3. Poplatek 350 Kč za ISIC kartu – informace č.účtu a variabilní symbol telefonicky popř. e-mailem. Vše výše uvedené odevzdejte v kanceláři zástupkyň školy u paní Hany Drkalové.
Kancelář najdete na staré budově, vchod od kostela, první patro, vedle ředitelny.

Žádost o vystavení prukazu ISIC a související informace najdete zde.
Informace o družině najdete zde. Zápisový lístek do družiny najdete zde.
Informace o školní jídelně najdete zde. Přihlášku ke stravování najdete zde
Informace o kroužcích najdete zde. Přihlášku do ŠK najdete zde
Seznam pomůcek najdete zde.


Informace o sportovní třídě, kritéria pro přijetí a formuláře

najdete zde
 


Uvolnění žáka z výuky na více dní

Při žádosti o uvolnění z vyučování na více než 2 dny je nutné o uvolnění předem požádat. Formulář doručíte třídnímu učiteli 1 kalendářní týden před požadovaným uvolněním. Bude vypsán v obou částech – jedna zůstane třídnímu učiteli, druhou obdrží zákonný zástupce. Formulář na uvolnění žáka z výuky na více dní najdete zde.


Uvolnění z tělesné výchovy

Vedení školy je nutno doručit žádost o uvolnění a lékařský posudek, který  bude potvrzen praktickým lékařem pro děti a dorost.
Žádost o uvolnění z TV najdete zde.


Dokončení základního vzdělání po ukončení povinné školní docházky

Před koncem školního roku žádost  doručit ředitelství školy.
Žádost o dokončení základního vzdělávání najdete zde.


Ostatní žádosti a směrnice - ISIC karta, povolení indivudálního vzdělávacího plánu, atd. 

najdete zde.


 


 

 

 

 

 

Kontakt

  • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
    Komenského náměstí 495
    684 01 Slavkov u Brna