Středa 28. 7. 2021

Škola

 

Organizace školního roku 2020/2021

Školní rok 2020-2021 bude probíhat následujícím způsobem (dle č. j. MSMT-4849/2019-2 ze dne 20. února 2019):

Začátek školního roku    úterý 1. 9. 2020
Konec prvního pololetí    čtvrtek 28. 1. 2021
Konec školního roku      středa 30. 6. 2021

Prázdniny
Podzimní prázdniny       čtvrtek 29. – pátek 30. 10. 2020
Vánoční prázdniny         středa 23. 12. 2020 – neděle 3. 1. 2021
Pololetní prázdniny        pátek 29. 1. 2021
Jarní prázdniny              22.2. - 28. 2. 2021
Velikonoční prázdniny    čtvrtek 1. 4. 2021

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. 7. 2021 do úterý 31.8.2021.
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. 9. 20201

 

Termíny třídních schůzek a pedagogické rady

Schůzky s rodiči se konají vždy pro 1. stupeň od 15.00h do 17.00h a pro 2. stupeň od 15.15 do 17.15h. Mimořádné schůzky je možno svolat se souhlasem vedení školy, vyžaduje- li to situace.

Pedagogické rady
1.9.2020, 23.11.2020, 25.1.2021, 19.4.2021, 21.6.2021

Třídní schůzky pro 1. a 2. stupeň
úterý
10.11.2020, 13.1.2021, 13.4.2021, 8.6.2021

 

Školní knihovna

Půjčovní doba: ÚTERÝ- STŘEDA - ČTVRTEK: 12.45 - 13.30 h

 

Zvonění ve škole

0. hodina - 7.05 - 7.50
1. hodina - 8.00 - 8.45
2. hodina - 8.55 - 9.40
3. hodina - 10.00 - 10.45
4. hodina - 10.55 - 11.40
5. hodina - 11.50 - 12.35
6. hodina - 12.45 - 13.30
7. hodina - 13.35 - 14.20
8. hodina - 14.30 - 15.15
 

Omlouvání nepřítomnosti žáků

Na základě §50 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. je zákonný zástupce žáka povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Rodiče omluví žáka písemně prostřednictvím aplikace Edupage.

Žádost o uvolnění z předem známých důvodů podávají rodiče předem písemně třídnímu učiteli (uvolnění na 1 den) a řediteli školy (na více dní). Žádost o uvolnění z vyučování na více dní naleznete zde.

...

Kontakt

  • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
    Komenského náměstí 495
    684 01 Slavkov u Brna