Neděle 2. 10. 2022

Pro rodiče

 

Formuláře pro rodiče

Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání 
Žádost ozařazení do prřpravné třídy.docx
Žádost o odklad školní docházky 
Plná moc pro zastupování rodičů 
Základní údaje do školní evidence 
Žádost o vystavení prukazu ISIC - tištěný, interaktivnízákladní informace, pravidla používání.

Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem
Žádost o přijetí žáka s odlišným mateřským jazykem k základnímu vzdělávání
Žádost o zařazení žáka do skupiny pro jazykovou přípravu žáků s odlišným mateřským jazykem - kmenová škola 
Žádost o zařazení žáka do skupiny pro jazykovou přípravu žáků s odlišným mateřským jazykem - ZŠ Komenského 
Kontakty na odborníky na práci se školními kolektivy 
Žádost o odklad povinné školní docházky CZ/UK 

Žádost o přijetí při přestupu žáka z jiné školy 

Žádost o uvolnění z vyučování na 3 a více dní
Žádost o uvolnění z předmětu tělesná výchova
Žádost o vystavení duplikátu vysvědčení z důvodu ztráty originálu 
Žádost o dokončení základního vzdělávání
Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu (s žádostí předložte i vyšetření z poradny) 
Žádost o povolení individuálního vzdělávání
Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání
Přihláška ke vzdělávání - studiu ve střední škole, denní studium
Žádost o vystavení průkazu ISIC pro školáky 
Plná moc 
Žádost o změnu profilového sportu.doc 


Směrnice školy

Zřizovací listina školy   
Školní řád 2021/2022      Doplnění školního řádu - hodnocení uprchlíků.pdf
Kritéria pro hodnocení žáků 
Provozní řád
Organizační řád    Organizační schéma
Pronájmy zařízení 
Směrnice - Stejnopisy a opisy vysvědčení 
Krizový plán školy
Minimální preventivní program 

Pravidla pro přijímání žáků


ŠVP a národní dokumenty

 ŠVP pro ZV 2022  Dotatek 2022/2023
 ŠVP pro ZV RTV 2022  Dodatek 2022/2023 RTV
 ŠVP Přípravná třída
 RVP 2021
 Strategie 2030+

 

Kontakt

  • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
    Komenského náměstí 495
    684 01 Slavkov u Brna