Neděle 2. 10. 2022

GDPR - osobní údaje

Informace o ochraně osobních údajů

Dne 25.5.2018 vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU, které se týká ochrany osobních údajů fyzických osob v souvislosti s jejich zpracováváním. Toto nařízení nahrazuje dosavadní právní úpravu - zákon 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Sdělujeme zákonným zástupcům našich žáků, že naše škola zpracovává pouze takové osobní údaje, ke kterým je zmocněna ze zákona a tudíž je zákonný zástupce povinnen tyto údaje škole poskytnout a škola k jejich zpracování nepotřebuje souhlas zákonného zástupce.

V ostatních případech, kdyby škola potřebovala zpracovávat osobní údaje žáků, vyžádá si od zákonného zástupce souhlas se zpracováním. Jedná se vždy o takové aktivity, které slouží k prezentaci školy na veřejnosti. V převážné míře jde o uveřejňování fotografií, videozáznamů a výrobků žáků nejen na webových stránkách školy a dále k přihlašování žáků na soutěže, výstavy a další akce pořádané školou nebo jinými organizacemi. Poskytnutý souhlas v tomto případě může zákonný zástupce kdykoliv odvolat.

Všichni zaměstnanci školy byli poučeni o mlčenlivosti při nakládání s osobními údaji žáků školy, zákonných zástupců a dalších osob, k jejimž údajům se mohou v rámci náplně své práce dostat.

Upozorňujeme zákonné zástupce, že v případě udělování plné moci jiné osobě je nutné, aby tato osoba podepsala souhlas se zpracováním svých osobních údajů. V případě, že nebude podepsán souhlas se zpracováním údajů, nebude škola plnou moc akceptovat.

Pověřencem pro správu osobních údajů v naší organizaci je 

SEID, s.r.o.  - pozici pověřence zastává Ing. Milan Seidler

Sídlo:   č.p. 142, 684 01 Nížkovice   

IČ: 066 32 017

Telefon: 724 094 634                           

E-mail: milan.seidler@seid.cz

Jakékoliv dotazy v dané věci posílejte na adresu podatelna@zskomslavkov.cz nebo pověřenci.

Ochrana_OU_.pdf
 

Kontakt

  • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
    Komenského náměstí 495
    684 01 Slavkov u Brna