Sobota 26. 9. 2020

Úřední deska

Rozvrh a známky si můžete zkontrolovat i na Vašem mobilním zařízení. Pokud máte iPad, iPhone nebo zařízení s OS Android, můžete si stáhnout nativní aplikaci pro Vaše zařízení. Pro více informací klikněte zde.


Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2019/2020
Přehled prospěchu tříd ve školním roce 2019/2020
Přehled klasifikace školy ve školním roce 2019/2020

 

Školní jídelna - informace pro strávníky

   Stravné pro NOVÉ STRÁVNÍKY začínáme vybírat 25.8.2020 od 7.00 do 14.30 každý pracovní den. Zájemci se dostaví  s dostatečným finančním obnosem (cena stravy, čipu – www.zskomslavkov.cz), kde si uhradí hotově obědy (700 Kč), pokud děti nemají objednánu ISIC kartu, uhradí také čip (150 Kč), svačinky (300 Kč dopolední, 250 Kč odpolední). Následující platby budou již bezhotovostní. Veškeré informace budou předány při prvním kontaktu v kanceláři školní jídelny.
   PŮVODNÍ STRÁVNÍCI, kteří se již stravovali v loňském školním roce, pošlou zálohovou platbu k 20. srpnu 2020 na měsíc září 2020, variabilní symbol zůstává stejný z minulého školního roku.

Monika Boubínová
vedoucí stravování

Informace pro rodiče

  AKTUÁLNÍ INFORMACE

  Od čtvrtka 10. 9. 2020 mají všechny osoby - tedy i žáci - nařízeno pohybovat se ve společných prostorech školy v rouškách. Od pátku 18. 9. 2020 platí povinnost používání roušek i při výuce - výjimkou mají žáci 1. stupně. Žádáme rodiče, aby vybavili všechny děti 2 rouškami a sáčkem, do kterého budou v případě potřeby roušky odkládat.

  Z důvodu vývoje epidemiologické situace platí od pondělí 14. 9. 2020 až do odvolání zákaz vstupu veřejnosti do prostor školy s výjimkou sportovišť. Po dobu trvání zákazu vstupu budou deaktivovány vstupní čipy zákonných zástupců. Předem ohlášené návštěvy jsou možné pouze se souhlasem vedení školy.

 Děkujeme za pochopení

                                                                                                                                         Mgr. Věra Babicová
 ředitelka školy


  K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

  Ve školním roce 2020/2021 zahájí škola svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

  Od 1. 9. 2020 je omezen pohyb veřejnosti v prostorách školy. V nezbytně nutných případech je třeba se předem nahlásit v ředitelně školy. Pohyb po škole je umožněn pouze s nasazenou rouškou.

Při vyřizování záležitostí ve škole upřednostňujte prosím telefonickou a elektronickou komunikaci.

 


 Školní knihovna

  Půjčovní doba: ÚTERÝ- STŘEDA - ČTVRTEK: 12.45 - 13.30 h


  Informace pro rodiče žáků školní družiny

   POSTUP VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

   Vzhledem k zákazu vstupu rodičů a jiných osob do budovy ZŠ, prosím volejte vychovatelce Vašeho dítěte na uvedený kontakt v deníčku ŠD. Vyčkejte na chodníku v okolí lavičky - dítě přijde vypravené za Vámi.

   Děkujeme za spolupráci

 

   Vážení rodiče,

   všichni zájemci o školní družinu, kteří odevzdali zápisový lístek a doposud nebyli vedením školy vyrozuměni o skutečnosti, že jejich dítě nebylo přijato k docházce do školní družiny, jsou do školní družiny ve školním roce 2020/2021 přijati. Kapacita školní družiny je naplněna.

Věra Babicová

   Žádost o vrácení zaplaceného školného za dobu uzavření školní družiny od 11. 3. 2020 do 30. 6. 2020 z důvodu mimořádných opatření stáhnete >> zde.


  Změny od 1. září 2020

   Vážení rodiče, vzhledem k situaci s šířením COVID-19 Vás žádáme, abyste respektovali omezení pohybu cizích osob v prostorách školy. V případě vyřizování úředních záležitostí v kanceláři školy, v kanceláři školní jídelny nebo účtárně, používejte roušky. Ke vstupu do školy je pro návštěvníky vyhrazen pouze vchod od kostela. V průběhu výuky bude umožňován vstup rodičů do prostor školy jen v odůvodněných případech. Toto opatření bylo přijato pro minimalizaci rizika přenosu COVID-19.

                              Mgr. Věra Babicová


  Informace pro nově nastupující žáky

   Všichni noví žáci, kteří budou nastupovat na naši školu 1.9.2020, potřebují pro přístup do školní budovy a pro objednávání a vydávání obědů ISIC kartu pro školáky.

   Z tohoto důvodu budeme potřebovat následující:
1. Žádost o vystavení ISIC karty
2. Fotografie dítěte portrétového typu! – Fotografii na ISIC kartu odevzdejte spolu s žádostí, případně ji pošlete v elektronické podobě na e-mail podatelna@zskomslavkov.cz. Nezapomeňte uvést jméno a příjmení dítěte. Fotografii můžete pořídit i pomocí mobilního telefonu proti bílé zdi.
3. 250 Kč – Poplatek za ISIC kartu.
4. Základní údaje do školní evidence - Budeme potřebovat vyplnit formulář, údaje jsou nezbytnou součástí školní matriky.

   Vše výše uvedené odevzdejte nejpozději do 18. 6. 2020 v kanceláři zástupkyň školy u paní Hany Drkalové, pondělí až čtvrtek od 8.00 do 12.00 hod. Kancelář najdete na staré budově, vchod od kostela, první patro, vedle ředitelny. 

   ISIC karty budou k vyzvednutí od 25. 8. 2020 v kanceláři zástupkyň školy u paní Hany Drkalové. 

   Rodiče, kteří mají zájem o stravování svých dětí, vezmou ISIC kartu a dostatečnou finanční částku (více informací u vedoucí školní jídelny), a dostaví se do kanceláře školní jídelny k paní Boubínové od 25.8.2020 v době od 7.00 do 14.00 hod., kde dostanou veškeré informace. 

   Přílohy ke stažení a odkazy:
   Průvodní dopis k ISIC kartě 
   Žádost o ISIC kartu 
   Žádost o ISIC kartu - elektronické vyplnění 
   Informační povinnost ISIC karta 
   Základní údaje do školní evidence 
   Informace pro strávníky 
   Přihláška ke stravování 
   Zápisový lístek do školní družiny (pokud jste již neodevzdali)


  Žádost o ošetřovné

   Po dobu omezení volného pohybu osob budou potvrzovány žádosti o ošetřovné dětí na sekretariátu školy vždy v pondělí a ve středu v době od 8.00 do 11.00 hod.

   Žádost o ošetřovné podávají rodiče dětí do 13 let u svého zaměstnavatele. Tiskopis se skládá ze 2 oboustranných tiskopisů A4. Školské zařízení vyplňuje na obou tiskopisech sekci A. Rodič vyplní sekci B na prvním tiskopisu, který předá do zaměstnání. Ze zaměstnání po vyplnění druhé strany předají na OSSZ. Druhý list slouží v případě výměny rodičů na ošetřovném. V poučení na tiskopisech je případně vše vysvětleno.

   Pro OSVČ - Potvrzení o uzavření školy 

   Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let - tiskopis k elektronickému vyplnění
   Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let - tiskopis k vyplnění na PC
   Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let - tiskopis k ručnímu vyplnění

   Podrobné informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení od ČSSZ


Seznam novinek

Kalendář

 

termín čas akce kde zůčastní se
         
ST 23.9. dopoledne Exkurze Brno - pověsti Brno V.A + 1/2 V.C
ÚT 22.9. dopoledne Exkurze Brno - pověsti Brno V.B + 1/2 V.C
ST 16.9. 8.00 - 12.00 Dopravní hřiště Vyškov IV.B
ÚT 15.9. 15,00 Schůzka rodičů 1. tříd I. ABC zákonní zástupci
PO 14.9. 8.00 - 12.00 Dopravní hříště Vyškov IV.A
ST 9.9. 9,00 - 10, 00 fotografování žáků 1. ročníku + vyznamenaní žáci ŠD 1. roč. + vyznamenaní žáci
7.9.-8.9.   golfový turnaj Svratka vybraní žáci
ÚT 1.9. 8.00 zahájení školního roku   žáci školy

 

Kontakt

  • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
    Komenského náměstí 495
    684 01 Slavkov u Brna