Sobota 25. 9. 2021

Rozvrh a známky si můžete zkontrolovat i na Vašem mobilním zařízení. Pokud máte iPad, iPhone nebo zařízení s OS Android, můžete si stáhnout nativní aplikaci pro Vaše zařízení. Pro více informací klikněte zde.


Kroužky školního klubu

Nabídka kroužků:

Výtvarný kroužek  pro 1. -7. ročník

Ve výtvarném kroužku si žáci prohloubí své znalosti a dovednosti v kreslení, malování, modelování, práci s keramickou hlínou a jinými materiály. Vyzkouší si grafické a dekorativní techniky i práci s textilem. Žáci nahlédnou do dějin výtvarného umění, navštíví galerii a edukační program, společně uskutečníme výstavu z děl a výrobků. Žáci budou motivováni samotným výtvarným námětem, materiálem, neobvyklou technikou či prostředím.

Cena 350 Kč na jedno pololetí

Španělština pro 6. - 9. ročník

 je jeden z nejrozšířenějších světových jazyků a dalším jazykem, který se u nás mohou děti naučit. Kroužek španělštiny se skládá z několika fází. Dítě se naučí základy gramatiky tohoto krásného jazyka, bude umět pojmenovat věci kolem sebe, dokáže poděkovat i pozdravit. Kroužek je vhodný pro úplné začátečníky.

Cena 200 Kč na jedno pololetí

Němčina pro  4. - 5. ročník

Chcete, aby se Vaše dítě mohlo domluvit německy při návštěvě našich evropských sousedů nebo mít základy pro pozdější prohloubení německého jazyka? Chceme vzbudit v dětech na 1. stupni zájem o německý jazyk hravou formou. Kroužek němčiny je založen na otevřené komunikativní metodě, děti se učí podle obrázků, v souvislostech a formou zážitků. V malé skupince získají děti více odvahy a prostoru k užívání německého jazyka.

Cena 200 Kč na jedno pololetí

Matematiky se nebojím pro 5. ročník

Kroužek je určen pro žáky 5. tříd, kteří se budou připravovat na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, ale také pro ty, kteří mají matematiku rádi a chtějí se v ní zdokonalit.

Cena 200 Kč na jedno pololetí. 

Žáci, kteří jsou přihlášeni k pravidelné týdenní docházce do školní družiny nebo školního klubu, mají sníženu úhradu za jeden vybraný kroužek ve výši 100 Kč v jednom pololetí.

Přihlášky  do kroužků mohou žáci odevzdávat na sekretariátu školy do 20.9.2021.

Kroužky budou otevřeny, pokud o ně projeví zájem alespoň 7 zájemců a zahájí činnost  27. 9. 2021.

  Přihláška do kroužků                                                                                           

                                                                                                                                                   Mgr. Věra Babicová

 

Nový komunikační systém ve školní družině

V tomto školním roce 2021/22 přechází školní družina ne školní informační systém Edupage. Proto veškerá komunikace mezi rodiči a vychovatelkami bude probíhat elektronickou formou (přes Edupage). Deníčky do ŠD již nebudou potřeba.

 

                                                                                                                                                 Taťána Hašková, vedoucí ŠD

 


Informace pro nově nastupující žáky 1. ročníku

Přílohy ke stažení a odkazy: 
Informace o pravidlech pro používání průkazu ISIC 
ISIC - Jak na to 
Žádost o ISIC k vyplnění 
Žádost o ISIC k tisku 
Zápisový lístek do družiny 
Informace o stravování ve školní jídelně 
Seznam pomůcek 
 


Informace pro nově nastupující žáky 2. až 9. ročníku

 Všichni noví žáci, kteří budou nastupovat na naši školu 1.9.2021, potřebují pro přístup do školní budovy a pro objednávání a vydávání obědů vstupní čip (záloha 200,-Kč) a čip na stravování (záloha 150,-Kč) nebo ISIC kartu pro školáky (poplatek 250,-Kč).

Vstupní čip lze zařídit po nástupu do školy.

O ISIC kartu lze zažádat i v průběhu školního roku.

K vystavení ISIC karty budete potřebovat následující: 1. Žádost o vystavení ISIC karty – lze poslat i elektronicky na e-mail podatelna@zskomslavkov.cz. 2. Fotografie dítěte portrétového typu! – Fotografii na ISIC kartu odevzdejte spolu s žádostí, případně je pošlete v elektronické podobě na e-mail podatelna@zskomslavkov.cz. Nezapomeňte uvést jméno a příjmení dítěte. Fotografii můžete pořídit i pomocí mobilního telefonu proti bílé zdi. 3. 250 Kč – Poplatek za ISIC kartu – informace č.účtu a variabilní symbol telefonicky popř. e-mailem. Vše výše uvedené odevzdejte v kanceláři zástupkyň školy u paní Hany Drkalové.

Červenec: pondělí 19.7.2021 a středa 21.7.2021 od 8:00 do 12:00hod. 
Srpen: od 23.8.2021 od 8:00 do 12:00hod. 
Kancelář najdete na staré budově, vchod od kostela, první patro, vedle ředitelny.

Přílohy ke stažení a odkazy: 
Informace o pravidlech pro užívání průkazu ISIC a zpracování osobních údajů
Mezinárodní průkaz ISIC školák - základní informace 
Žádost o ISIC k vyplnění 
Žádost o ISIC k tisku 
Informace pro strávníky 
Přihláška ke stravování 
Seznam pomůcek 
 


 

Seznam novinek

Kalendář

 

termín čas akce kde zůčastní se
1.9.  8.00 Nástup 1. stupeň + přípravná třída    
6.9. 8.00 Nástup 2. stupeň    
7.9. 9.00 T-Mobile olympijský běh ale + stadion 2. - 5. ročník
9.9. od 9.00 Fotografování 1. tříd   žáci 1. tříd + TU
13.9. celý den Pověsti - Brno Brno V.C + TU + AP
14.9. celý den Pověsti - Brno Brno V.B + TU + AP
17.9. celý den Pověsti - Brno Brno V.A + TU + AP
23.9. od 8,00 Dopravní hřiště   Vyškov IV.A + TU +AP
30.9. od 8.00 Dopravní hřiště Vyškov IV.B + TU + AP
8.10. 11.40  Konec vyučování 1. st. (volby)   1. st.
8.10.  12.35 Konec vyučování 2. st. (volby)   2. st.
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Kontakt

  • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
    Komenského náměstí 495
    684 01 Slavkov u Brna