Sobota 21. 5. 2022

 • Včelařská exkurze 6.B a 6.C v hodinách přírodopisu

  V první polovině května proběhla v hodinách přírodopisu 6.B a 6.C v rámci praktické výuky nejdůležitějšího hmyzího opylovače - včely medonosné - půlhodinová exkurze do včelína pana Karla Jirky, který se nachází na zahradě jeho RD poblíž naší školy.

  Žáci se ve včelíně seznámili se stavbou úlu a s rámky s plástvemi ze včelího vosku, které si mohli vzít do rukou. Největšího zájmu se těšil pohled do zadní části úlu, který byl krytý průhledným sklem, za kterým žáci pozorovali plásty se zavíčkovaným i nezavíčkovaným plodem (larvami) a hemžení stovek včelích dělnic. V závěru si žáci prohlédli, jak funguje přístroj medomet, ve kterém se z medových rámků vytáčí med.

  Děkujeme panu Jirkovi, že nám povolil vstup do svého včelína a umožnil tak žákům se na vlastní oči podívat do včelstev a seznámit se s chovatelskou prací včelaře.

 • No backpack day

  Do fotoalba byla přidána nová galerie No backpack day.

  Ve čtvrtek 5. května se na naší škole konal No backpack day. Jedná se o celosvětový happening, který má za cíl upozornit na miliony dětí v zemích třetího světa, které nosí své školní pomůcky v rukách do škol vzdálených mnoho kilometrů. Iniciativa u nás na škole vzešla přímo od žáků a organizace se pak nadšeně chopili zástupci žákovského parlamentu. Z pořízených fotografií je vidět, že se den bez batohů povedl a žáci přišli se spoustou kreativních nápadů. Za žákovský parlament Michaela Šimáčková, Iva Jurnečková, Bohumila Čandová

 • Den Země a projektový den „Uklidíme školu“

  Jak žákům přiblížit, že je potřeba si uvědomit zhoršující se znečištění naší planety? Jak naší Zemi pomoci? To jsou otázky, které si položily třídní učitelky 6.D a 7.B a připravily pro žáky dne22. 4. 2022, v rámci projektového dne „Uklidíme školu“, výukový program Den Země. Cílem akce bylo plnění různorodých úkolů, na jejíchž základě si žáci mohli ověřit své znalosti o planetě Zemi.

  A co na žáky čekalo za nástrahy? Museli rozluštit vzkaz napsaný v morseovce, poznat stromy, roztřídit správně odpadky, vytvořit živé sochy na námět ochrany životního prostředí, znázornit pomocí land artu Matku Zemi, sestavit báseň nebo příběh na slova spojená s přírodou, vyluštit kvíz a v neposlední řadě zdolat opičí dráhu, která vedla k nalezení pokladu.

  Věříme, že si žáci odnesli nejen zážitky a vědomosti, ale že se nám podařilo přiblížit současnou ekologickou situaci a více motivovat žáky k ochraně naší planety.

  Mgr. Lucie Kalášková a Mgr. Iva Jurnečková

  Den Země v dalších třídách

 • Projekt SYM:BIO

  Žáci 6. ročníků v rámci projektu SYM:BIO ve středu 20. 4. 2022 navštívili slavkovskou kompostárnu  a seznámili se s možnostmi kompostování bioodpadu.

 • Zápis do 1. třídy

  Po dvou letech netradičních zápisů jsme letos 6. dubna opět mohli přivítat v prostorách školy naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče. V září 2022 nastoupí do 1. třídy na ZŠ Komenského celkem 71 dětí ze Slavkova u Brna a Vážan nad Litavou. 14 rodičů podalo žádost o odložení školní docházky - některé z těchto dětí v září přivítáme v přípravné třídě.

  Na malé školáky se již všichni moc těšíme a věříme, že 1. září 2022 bude pro ně svátečním dnem, na nějž budou rádi vzpomínat.

  Věra Babicová ředitelka školy

 • Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

  proběhlo ve středu 30. 3. 2022 ve Středisku volného času Maják ve Vyškově a zúčastnily se jej dvě žákyně 9. ročníku – Adéla Kordiovská ze třídy IX.B a Aneta Hrabovská ze třídy IX.C. Obě děvčata se soutěže zhostila velmi úspěšně. Jaké byly její dojmy z celého zápolení, vylíčila Adélka:

  „Zpočátku jsem byla trochu nervózní, ale když jsme dorazily na místo, uklidnila jsem se. Jako první jsme psali gramatiku. Úkoly byly vcelku jednoduché, možná i lehčí než ve školním kole. Nejlehčí bylo asi doplnit přísloví a vybrat špatně dosazené slovo do věty. Další část soutěže tvořila slohová práce na téma „Tahle vůně mi připomíná…“, kde jsme si měli uvědomit pocity a vzpomínky, které se nám vybaví, když vůni ucítíme. Na obojí jsme měli 60 minut a myslím, že jsme to zvládly skvěle. Výsledky nám přišly hned ten den do dvou hodin. Já jsem se umístila na 4. místě a Anetka na 9. místě.“

  (Adéla Kordiovská, IX.B)

 • ENGLISH DAY

  Ve dnech 29. a 30. března se skupinky žáků ze 4. a 5. ročníku účastnily projektu English Day. Po dobu čtyř vyučovacích hodin se jim věnovala lektorka paní Charlotte Trim, rodilá mluvčí z Velké Británie, která má odborné vzdělání i dlouholeté zkušenosti s výukou angličtiny.

  Lektorka po celou dobu komunikovala pouze v angličtině a používala projektor, na tabuli promítala obrázky, otázky a videa, která pomáhala žákům s porozuměním. Inspirací a tématem pro komunikaci byly anglicky mluvící země.

  Nejdříve si žáci procvičili svou schopnost mluvit anglicky sdělením několika faktů o sobě.

  Potom se žáci dozvěděli, že britským národním stromem je dub, a vyrobili si společně strom, kde listy byly vystříhané z papíru podle jejich rukou, pracovali podle instrukcí v angličtině. Připomněli si známé londýnské ikony a zopakovali si pravopis psaním na tabuli. Vyprávěli si o Harry Potterovi a diskutovali o svých oblíbených postavách. Následoval vědomostní kvíz z knih o Harry Potterovi.

  Pak se přemístili do Kanady a dozvěděli se o jejich obrovské zásobě javorového sirupu na přísně utajené lokalitě.

  Podívali se do USA a povídali si o seriálu The Simpsons, pomocí jednotlivých postav si zopakovali hobbies - koníčky. Také si povídali o americkém jídle v České republice a které americké jídlo mají nejraději.

  Následně si prošli ostatní anglicky mluvící země celého světa a vyrobili si jejich vlaječky.

  Poslední představenou zemí byla Austrálie a její oblíbené jídlo na dětských oslavách Fairy Bread, děti se naučily slovíčka surovin a pak si Fairy Bread připravily a s velkou chutí snědly.

  Na závěr setkání si žáci zopakovali slovní zásobu na téma Toys – hračky a předváděli a hádali jednotlivá slova, a tím postupovali ve hře promítané na tabuli.

  Lektorka celou dobu s dětmi intenzivně komunikovala, všechny často oslovovala a zapojovala do aktivit. Žáci byli spontánní, neostýchali se udělat chybu, pomáhali si navzájem, mluvili (ptali se a odpovídali, vyjadřovali svůj názor), psali na tabuli, předváděli a odhadovali význam předvedené aktivity, vyráběli, spolupracovali i soutěžili. Při komunikaci v cizím jazyce jsou důležitými dovednostmi schopnost odhadovat, co chce mluvčí cizího jazyka sdělit, a kreativně improvizovat a využít svých omezených znalostí k vyjádření vlastního sdělení. Pro žáky bylo velice užitečné si tyto dovednosti vyzkoušet v reálné situaci a získat motivaci k jejich rozvíjení.

  Žákům se celý projekt velice líbil, ochutnali Fairy Bread, odnesli si vyrobené vlaječky a vyzdobili třídu britským dubem, dozvěděli se zajímavá fakta o anglicky mluvících zemích, získali sebevědomí a chuť do dalšího studia anglického jazyka. Podobný projekt v tomto školním roce ještě čeká žáky 8. ročníku.

   

  Mgr. Eva Ptáčková

 • Miniveletrh povolání

  22. března 2022 byl pro žáky 7. a 8. ročníků základních škol Slavkovska připraven Miniveletrh povolání. Žáci naší školy strávili 60 minut ve Společenském centru Bonaparte, kde se jim představily dvě největší slavkovské firmy – Lohmann & Rauscher a LIKO-S a střední školy z nejbližšího okolí - ISŠ Slavkov u Brna, SŠEE Sokolnice a Gymnázium a OA Bučovice.

  Žáci se seznámili se zúčastněnými školami a jejich učebními obory. Měli také možnost si na vlastní kůži vyzkoušet např. namíchat koktejl, připravit tortillu, vyzkoušet 3D tiskárnu a jiné.

  Gymnázium Bučovice zase připravilo pro žáky různé hlavolamy nebo hádanky a žáci se také dozvěděli, jaké profese by mohli po absolvování této střední školy vykonávat.

  Pro děti byl tento veletrh určitě dobrou inspirací, jakým směrem se mohou vydat po základní škole.

  M. Čechová

 • Jarní tvoření ve školní družině

  Každý z nás již netrpělivě vyhlíží příchod jara, které se ukázalo jen na chvíli, protože se cestou zatoulalo. A proto jsme se ve školní družině rozhodli jít mu naproti.

  S příchodem jara se jistě každému vybaví Velikonoce a s nimi i jarní výzdoba.

  Na začátku dubna se v některém oddělení rozvoněla vůně perníčků, jiná oddělení byla plná hlíny a další se zahalila do žlutých barev. Nemějte strach - hlínou děti naplnily ozdobené květináčky, zasely semínka a všichni jsme společně sledovali, jak nám to krásně roste. Perníčky si děti ozdobily dle své fantazie, ale věříme, že se stejně nejvíce těšily na jednu věc - jak je sní.

  Žlutá barva k Velikonocům a jaru patří stejně jako kuřátka a vajíčka. Malá krásná kuřátka nám téměř poskakovala po družině.

  Věříme, že se dětem jarní tvoření líbilo stejně jako nám, vychovatelkám. Doufáme, že nám v této nelehké době jarní příroda brzy vykouzlí spoustu důvodů k radosti.

   

  Kristýna Maradová

 • Návštěva sběrného dvora

  V polovině února navštívila během páteční čtvrté vyučovací hodiny v předmětu Člověk a jeho svět (přírodověda) naše třída 5.B v rámci výuky témat „ochrana přírody, ohleduplnost a odpovědnost k přírodě“ sběrný dvůr Respono ve Slavkově. Žáci si pod odborným výkladem jeho zaměstnance postupně prohlédli všechny části slavkovského sběrného dvora. Teď již budou vědět, že odpad nepatří jen do směsného komunálního odpadu a už vůbec ne na černé skládky. Kromě třídění odpadu do kontejnerů na našich ulicích totiž musíme velkoobjemový, biologický, elektro a nebezpečný odpad odvézt právě do sběrných dvorů. Děkujeme panu Střížovi za odborný výklad a provedení naší třídy po areálu sběrného dvora.

 • Máme rádi zvířata

  V jedné z únorových hodin přírodovědy (předmět Člověk a jeho svět) proběhlo v naší třídě 5.B v rámci výuky témat „třídění organizmů a rozmanitost podmínek na Zemi“ živé představení malých domácích mazlíčků. Někteří naši žáci si přinesli svoje domácí zvířátka a krátce je odborně prezentovali. Dozvěděli jsme se jejich přesný druhový název, zařazení do skupiny živočichů (savci, plazi), stavbu těla, v které části naší Země přirozeně žijí, v jakých podmínkách se u nás chovají a čím jsou krmeny a mnoho dalších zajímavostí. 

 • Zrušení školního plesu

  Ples ZŠ Komenského zrušen.

  Vzhledem k aktuálně platným protiepidemiologickým opatřením není možné akci uspořádat. Omlouváme se touto cestou našim příznivcům a budeme pevně věřit v setkání příští rok!

  Spolek rodičů a přátel ZŠ Komenského

   

   

 • Třídní schůzky 11.1. 2022

  Třídní schůzky se uskuteční v úterý  11. 1. 2022.

  1. stupeň - 15. 00 - 17.00, popřípadě dle dohody s třídními učiteli.

  2. stupeň - 15. 30 - 17. 30

  Do školy je možno vstoupit :

  od 15.00 vchodem od ISŠ (nová budova) 

  od 14.00 vchodem od kostela (stará budova)

 • Výsledky ankety pro rodiče

 • Přípravná třída

  Do fotoalba byla přidána nová galerie Přípravná třída.

  Všední dny našich pilných včeliček...

 • Soutěž vyhodnocena

 • 6. 12. 2021

  Aktualizovali jsme modul Pro rodiče - jsou zde dokumenty potřebné pro LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ (ke stažení)

 • Adaptační program pro 6. ročníky

  V listopadu bylo každé úterní dopoledne věnováno adaptačnímu programu pro naše šesťáky. Každá třída si předem zvolila téma, do kterého jsme celý program ladili. První týden jsme s 6.A slavili Halloween, druhý týden se po škole díky 6.B proháněla strašidla všeho druhu, třetí týden byla 6.C ještě o trochu více sportovnější než jindy a čtvrtý týden jsme to zakončili párty s 6.D. Žáci se úkolu zhostili s nadšením, a nejenom že přišli v kostýmech, ale donesli i tematickou výzdobu a nechybělo ani občerstvení. Žáci během programu zase o trochu více poznali své nové spolužáky a úspěšně spolupracovali na plnění různých úkolů. Hlavním cílem bylo, aby si tato dopoledne především užili, což si myslím, že se povedlo.

  Mgr. Michaela Šimáčková
  školní psycholožka

 • Soutěž O nejkrásnější vánoční stromeček 2021

  Zámek Slavkov- Austerlitz letos opětovně vyhlásil soutěž O nejkrásnější vánoční stromeček. Na výrobě ozdob se podílely děti ze všech oddělení naší ŠD a výtvarný kroužek. O nejkrásněji nazdobený vánoční stromek je možné hlasovat ve vstupní hale zámku vždy o víkendech 27. - 28.11., 4. - 5.12. a 11. - 12.12. 2021 v čase 9.00 - 17.00. Pro školy jsou stromečky k prohlídce v pondělí 29.11. a 6.12. od 13.00 - 15.00 a pátek 3.12. a 10.12. 2021 od 9.30 - 11.30 hodin. 

  Lenka Opletalová

Kontakt

 • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
  Komenského náměstí 495
  684 01 Slavkov u Brna