Úterý 27. 10. 2020

 • 27. 10. 2020

  Aktualizovali jsme modul Distanční výuka

 • Páťáci v Brně - o brněnských pověstech (22. a 23. 9. 2020)

  Na konci září se žáci pátých ročníků naší školy vydali do Brna poznat jeho krásy a památky a dozvědět se o zajímavých brněnských pověstech. Všechno začalo na Staré radnici, kde nám průvodce vyprávěl o brněnském drakovi , o brněnském kole, o tom, jak kameník Pilgram proklel svůj portál a od té doby má Stará radnice křivou věžičku. Na Zelném trhu si žáci prohlédli kašnu Parnas, poté navštívili katedrálu sv. Petra a Pavla. Při procházce ulicí Mečovou narazili na zazděného radního, na náměstí Svobody stáli na místě původního kostela a prohlídka končila u kostela sv. Jakuba, kde pan průvodce povídal pověst O neslušném mužíčkovi. Po programu s průvodcem nesmělo chybět občerstvení. A tak jsme odjížděli zpět do Slavkova spokojení, s plnými bříšky a spoustou nových vědomostí a zážitků.

                                                                                                                                  Mgr. Hana Bohdálková

 • Práce z distanční výuky - Naše vlast z pohledu žáků VI.D

  Evropská vysílací unie, známá třeba soutěží Eurovize, pověřila v roce 2001 evropské školáky speciálním úkolem: zpracovat svou vlast coby moderní prezentaci pro turisty. Evropské země očima jejich vlastních dětí. Jak to dopadlo? O tom se může televizní divák přesvědčit v koprodukčním cyklu My jsme z…. Avšak na mé žáky ze třídy VI. D čekal v distanční výuce OV přímo úžasný návrat k tomuto euroviznímu projektu. Naše vlast očima žáků VI. D! Děti se po mých on-line pokynech úkolu chopily vskutku zodpovědně a dokonce naši republiku porovnaly s Finskem. Zjistili jsme, že denní světlo není samozřejmostí, stejně jako svoboda. Vznikly krásné srovnávací prezentace, fotografie, a tak se v naší eurovizní republice snad již nikdo neztratí.

  Mgr. Pavel Resch, učitel OV.

 • Adaptační program 6.A

  Adaptační program
  V úterý 13.10. proběhl v prostorách naší školy první z plánovaných adaptačních programů pro šesté třídy, kterého se zúčastnila 6.A. Cílem programu bylo seznámení se a lepší poznání jednotlivých členů třídy mezi sebou a zároveň rozvoj spolupráce a empatie formou her. Součástí programu byl i praktický a interaktivní workshop Vodicí pes – můj kamarád, pomocník. Děti se například dozvěděly, co obnáší služba vodicích psů, jak probíhá příprava a jaké jsou zásady kontaktu s nevidomým člověkem. Žáci si dopoledne užili a přítomnost vodicího psa představovala příjemné zpestření. Po návratu zpět do škol se uskuteční adaptační programy i s dalšími šestými třídami.
  Michaela Šimáčková, školní psycholožka

 • Projektový den ZOO Bošovice

  Projektový den ve školní družině

  Ve středu 7. 10. 2020 se děti z 1. oddělení školní družiny vypravily na výlet do ZOO Bošovice v rámci projektu - Šablony 2. Prohlídku PAPOUŠČÍ  ZOO obohatila svým výkladem paní průvodkyně,  která  malým návštěvníkům prozradila mnoho zajímavostí o chovu těchto krásných exotických ptáků. Na závěr prohlídky si děti dokonce mohly samy nakrmit papoušky připravenými jablíčky. Návštěva této ojedinělé ZOO se všem líbila.

                                                                                                                                                        Táňa Hašková

 • Škola začíná...

  1. září 2020 zamířilo do naší školy 65 prvňáčků.

 • Naši noví prvňáčci

 • Problém holubů na střeše školy

       V jarních měsících proběhlo v součinnosti s HZS částečné vyčištění střešních žlabů na střeše ZŠ Komenského. Vzhledem ke skutečnosti, že některá místa školního dvora jsou pro techniku nedostupná, rozhodli jsme se navázat spolupráci s panem Drašarem, jehož firma se specializuje na práce ve výškách. Intenzivní práce probíhaly více než týden a pořízená fotodokumentace nám doslova vzala dech. Ve střešních žlabech hnízdí každoročně holubi a  jeden ze svodů byl po léta naplňován holubím trusem, až byl nakonec zcela neprůchodný – trus sahal do výšky  cca 6m. Důsledkem letitého zatékání dešťové vody je poničená fasáda  a vlhkost ve zdech budovy. Dle vyjádření majitele firmy byla několik let zanedbaná údržba střechy a je nutné čištění provádět 1- 2krát ročně.

       Problém holubů na historických budovách řeší spousta měst a odstraňovat následky jejich přítomnosti stojí nemalé finanční prostředky. Nicméně škola bude muset na čištění střechy každoročně vyčlenit potřebnou částku (jen letošní akce vyšla na necelých 50 000 Kč). Vzhledem k hodnotě budovy a zejména skutečnosti, že holubí trus může vyvolávat při nadýchání alergické reakce a holubi jsou přenašeči celé řadu chorob, např. ornitózy, salmonelózy, toxoplazmózy nebo plísňových onemocnění, je nezbytné se zaměřit na omezení jejich výskytu v okolí školy a zejména na pravidelné odstraňování holubího trusu. Jde přece o zdraví našich dětí.

  Věra Babicová
  ředitelka školy

 • Škola v době koronavirové (vyvěšeno 28.5.2020)

     Na první pohled by se mohlo zdát, že školní budovy od března 2020 sladce spí a v klidu čekají na příchod dětí. Toto zdání je ale naprosto klamné. Přerušení výuky jsme využili k vylepšení prostředí pro naše žáky i jejich vyučující. Přestože složitá doba přinesla školám i zkrácení příspěvku na provoz, protože se očekává propad v daňových příjmech obcí, mohli jsme, a to i díky našim sponzorům, pokračovat v rekonstrukci prostor školy a jejího vybavení.

     Velký dík patří zejména rodičům žáků a firmě LIKO-S. Díky jejich velkorysosti jsme rozšířili počet nových tabulí s dataprojektory a reproduktory na celkový počet 8. Dále bylo nezbytné připravit se na zvýšení počtu dětí i tříd. Vlastními silami jsme vylepšili prostředí dílen a cvičné kuchyně, takže i tyto místnosti mohou v případě potřeby sloužit pro běžnou výuku.

     Nového kabátu se dočkal gymnastický sál, který již nehyzdí zašedlá malba a obnažené zdivo, sportovní hala je čistá, šatny u haly opravené a vymalované. Na děvčata čekají na staré budově nově vymalované a zrekonstruované toalety.  Na chodbách a při vstupu do školní jídelny jsou nádobky s dezinfekcí, paní uklízečky odvedly kus poctivé práce při úklidu školních prostor a jejich dezinfekci.

     Učitelé sice nedocházeli pravidelně do školy, ale s velkým nasazením se pustili do distanční výuky, takže děti doma neměly rozhodně prostor na lenošení. Řada rodičů přijala výuku jako výzvu a často se stávalo, že rodiče pracovali na úkolech spolu s dětmi a mohli tak porovnat změny ve způsobu výuky od svých školních let.

     Děkuji všem kolegům za jejich přístup k výuce v této nelehké době, rodičům žáků pak patří poděkování za trpělivost a nasazení při domácí výuce, a našemu zřizovateli za pomoc při zajišťování hygienických potřeb a za celkovou podporu.

                                                                           Věra Babicová
   ředitelka školy

 • Budoucí prvňáčci (vyvěšeno 28.5.2020)

     Zápis do 1. tříd proběhl letos netradičně bez účasti dětí a jejich rodičů. Naši budoucí žáci se setkají s novými spolužáky a vyučujícími až v září 2020. Ve školním roce 2020/2021 otevřeme 3 první třídy, do nichž je zapsáno 72 dětí. Třídními učitelkami budou: Mgr. Kateřina Ježková, Mgr. Lenka Katrincová a Mgr. Romana Valníčková.     Věříme, že děti se již moc těší a zvládnou bez problémů nástup do 1. třídy, přestože byly „ošizeny“ o zážitky ze zápisu a z přípravných hodin pro budoucí prvňáčky. Snažíme se připravit dětem příjemné prostředí a těšíme se na jejich příchod.

  Věra Babicová
  ředitelka školy

 • Slavkovské memento 2020 (vyvěšeno 28.5.2020)

     Naše škola se každoročně zapojuje do literární soutěže – Slavkovské memento, kterou pořádá Zámek Slavkov – Austerlitz pro žáky základních a středních škol. Soutěžící si mohou vybrat libovolný slohový útvar na daná témata, která vedou k zamyšlení nad válkou, která doprovází od nepaměti lidstvo, ale i nad neválečnými situacemi, které nás potkávají v běžném životě a válku připomínají.
      Pro naši školu je velkým úspěchem ocenění zaslaných prací týkajících se tématu „Války-neválky“. Krásné druhé místo získala žákyně devátého ročníku Kristýna Slavíčková s prací „Člověk jako člověk“. A Nguyen Thi Anh Sao, rovněž z IX. B, obržela od literární poroty čestné uznání za práci „Život ve válce“. Našim soutěžícím patří velké poděkování za reprezentaci školy.

   Mgr. Olga  Ryšavá

 • Velikonoce v době  „koronavirové“  ve  2.A

  Velikonoce jsou svátky jara, oslava života, zrození….
  Dnešní podivná doba nám bohužel nedopřála trávit tyto svátky tak, jak jsme byli až doposud zvyklí. Všichni jsme se museli dočasně vzdát společnosti širší rodiny a přátel. Něco si ale rodiče a žáčci třídy 2.A vzít nedali – dobrou náladu, výlety do přírody, vytváření tradiční velikonoční výzdoby i pečení nejrůznějších pamlsků. Jak trávili netradiční „KORONAVELIKONOCE“, si můžete prohlédnout na fotografiích, o které jsem se rozhodla touto cestou podělit. Závěrem bych chtěla poděkovat všem rodičům za spoustu úžasných fotografií, které mi poslali, a ze kterých přímo dýchá velikonoční pohoda.
  Držte se.                                                                                                                             Mgr. Kateřina Ježková

 • Čištění okapů

  27. února 2020 proběhlo na škole čištění okapů za pomoci HZS ze Slavkova u Brna. Při akci si hasiči vyzkoušeli zásah v obtížně dostupných zákoutích a škola má na nějakou dobu vyřešen problém s částí okapů ucpaných holubím trusem. Všem zúčastněným moc děkujeme za ochotu a nasazení, s nímž k celé akci přistoupili.

  Mgr. Věra Babicová, ředitelka školy

 • Konverzační soutěž v anglickém jazyce (vyvěšeno 24.2.2020)

  Dne 13. února 2020 se uskutečnilo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce ve Vyškově. Z dlouhodobého působení v porotě soutěže vidím, že úroveň znalostí účastníků roste a že nejlepší žáci základních škol dosahují stejně dobrých výsledků jako žáci gymnázií našeho okresu. O to více nás těší úspěch Karolíny Kalašnikové ze třídy 6. C, která v kategorii šestých a sedmých ročníků získala v početné konkurenci druhé místo. Blahopřejeme.

  Mgr. Eva Ptáčková

 • Lyžařský kurz ZŠ Komenského aneb předčasný apríl v Beskydech (vyvěšeno 24.2.2020)

  Ve dnech 8. - 14. 2. 2020 se žáci sedmých ročníků ZŠ Komenského vydali do Beskyd na dlouho očekávaný lyžařský kurz. V průběhu kurzu jsme se věnovali výuce a zdokonalování jízdy na lyžích i na snowboardu – měli jsme tři lyžařská a jedno SNB družstvo. Nesmazatelně se do průběhu kurzu zapsalo počasí. Děti zažily snad veškeré počasí, které je možné – sluníčko, déšť, modré nebe, vichr, sněžení, mlhu. Další, na co se bude dlouho vzpomínat, byly večerní diskotéky, na kterých se zájemci během kurzu zdokonalili v párových tancích. Posledním vrcholem kurzu byly závody v obřím slalomu – mezi nejrychlejší lyžaře patřili Růžička, Hložek, Drinka; nejrychlejšími lyžařkami se staly Kordiovská, Zrotalová, Rozíková a nejlepšími závodnkyi na snowboardu byli Drápal, Švapíková Laura, Štefl.

                                                                                 Mgr. Martin Bauer – učitel TV

 • Nebezpečí na internetu (vyvěšeno 24.2.2020)

  Ve středu 5. 2. proběhla na naší škole pro žáky 5. tříd přednáška o kyberšikaně. Přednášku vedl pan Jiří Pospíšil z Ivanovic na Hané.
  Na přednášce seděly děti v kruhu, aby dobře viděly i slyšely a mohly se tak lépe zapojovat do rozhovorů a diskusí.
  Pan Pospíšil si je velice rychle získal, mluvil pro děti srozumitelným jazykem a i téma bylo pro ně velmi zajímavé. Povídal si s nimi o používání mobilů, internetu, sociálních sítí a seznámil je s tím, co pojem kyberšikana znamená a co to obnáší. Upozorňoval je na různá nebezpečí, se kterými by se děti prostřednictvím internetu mohly setkat, uváděl různé příklady ze života, sděloval jim svoje vlastní zkušenosti a seznamoval je s různými případy, které někdy dokonce skončily tragicky. Kladl dětem na srdce, aby byly opatrné se sdílením svých fotek, aby nekomunikovaly s těmi, které neznají – nazýval takové lidi „ne-přáteli“ a apeloval na ně, aby více komunikovaly mezi sebou, tzv. „face to face“.
  Přednáška se líbila jak dětem, tak pedagogům. Žáci dávali pozor, živě se zapojovali do diskuse, někteří se dozvěděli, jiní si jen připomněli důležitá fakta týkající se sociálních sítí a internetu a ani si nevšimli, že již uběhly dvě vyučovací hodiny.
  Doufejme, že si z této poutavé přednášky vzaly děti ponaučení a důležité informace si budou nejen pamatovat, ale taky se jimi budou řídit.                                                                     

  Petra Gejdošová

 • Výukový program „Jak přežít dobu ledovou?“ v Krásensku (vyvěšeno 24.2.2020)

  První únorový týden se zúčastnili žáci šestých ročníků již tradičního výukového programu „Jak přežít dobu ledovou?“ v environmentálním středisku Rychta v Krásensku. Žáci byli rozdělení do tlup v pravěkém duchu a měli za úkol přežít dobu ledovou. Na vlastní kůži pocítili, jak se kdysi žilo lidem na našem území. Vyzkoušeli si střelbu z luku, hod oštěpem, archeologický výzkum, rozdělávání ohně, lov „soba“ a zároveň si osvěžili a prohloubili poznatky nejen z přírodopisu, ale i z dějepisu a zeměpisu. Nabyté poznatky zúročili na závěrečné konferenci, při které prezentovali projekty zpracovávané v průběhu programu. Žáci se vrátili domů plní dojmů a zážitků, za což patří dík lektorům Rychty. Ti byli schopni vyhovět velkému počtu zájemců o tento program a z původně pětidenního kurzu udělali dva třídenní, aniž by byli žáci ochuzeni o nejatraktivnější aktivity.

  Magdaléna Ďurinová a David Šmerda

 • Planetárium (vyvěšeno 24.2.2020)

  Ve středu 29. ledna se žáci 5. tříd zúčastnili vzdělávacího pořadu Cesta sluneční soustavou v brněnském planetáriu.První zastávkou vesmírného putování byl Měsíc, jediné vesmírné těleso, na kterém lidé dosud přistáli. Dalším cílem byl Mars, který se ze všech ostatních planet nejvíce podobá Zemi. Výprava pokračovala ke čtyřem plynným obrům – Jupiteru, Saturnu, Uranu a Neptunu. Dále jsme se společně „prolétli“ také kolem kometárního jádra – kosmického ledovce, jehož složení odpovídá materiálu, ze kterého před 4 a půl miliardami roků vznikla celá Sluneční soustava.Součástí představení byla i prohlídka hvězdné oblohy – ukázka několika jasných hvězd a nejnápadnějších souhvězdí.Žáci si s sebou odnesli nejen nezapomenutelné zážitky, ale i pracovní listy, které dále využijí při výuce.

                                                Alena Hudcová

 • Netradiční zimní olympiáda (vyvěšeno 24.2.2020)

  Leden si v naší školní družině zpestřujeme zimními sporty. Říkáte si jak, když za okny není po sněhu ani památky? Přece netradičně! Všechna oddělní si uspořádala svoji verzi olympijských her.

  Děti byly rozděleny do týmů, ve kterých plnily různé sportovní disciplíny. Nejoblíbenějším sportem mezi dětmi bylo bezesporu lyžování. Jedná se o speciálně upravené lyže pro 5 osob, kdy se musí klouzavým pohybem dostat k metě. Nejdůležitější je zde spolupráce a komunikace mezi dětmi. Neméně oblíbeným sportem byl snowboarding založený na podobném principu jako lyžování. Nechybělo samozřejmě ani rychlobruslení na vyrobených papírových bruslích či sáňkování pomocí velkých molitanových polštářů.

  Nakonec si děti zastřílely na hokejovou bránu a s úsměvem ve tváři jsme se mohli vrátit zpět do družiny, kde si naši sportovci převzali své olympijské medaile v podobě sladké odměny.

  Za kolektiv vychovatelek Maradová K.

 • Školní ples 2020 (aktualizováno 24.2.2020)

  Do galerie Školní ples 2020 byly přidány fotografie.

  Škola nejen vzdělává a vychovává, ale žije také kulturním životem. Dokladem toho byl náš 15. školní ples, který se odehrál v pátek 31. ledna ve společenském centru Bonaparte a na jehož pořádání se škola podílí s Klubem přátel školy.  Po slavnostním zahájení  ředitelkou školy Mgr. Věrou Babicovou  a předsedou KPŠ Ing. Miroslavem Slováčkem předvedli naši žáci krásnou polonézu, kterou s nimi nacvičila Mgr. Martina Tesaříková. Zpestřením večera bylo vystoupení nejzkušenějších členů týmu Glitter Stars, kteří létali odvážně vzduchem. Všechny také jistě nadchly svižné taneční kreace  páru z Infinity Dance Teamu. K tanci i poslechu hrála hudební skupina Quantum z Olomouce.  Velké díky patří všem sponzorům, kteří přispěli svými financemi a dary k zajištění bohaté tomboly, a dále všem, kteří se na organizaci plesu podíleli.

  Hana Frimmerová

Kontakt

 • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
  Komenského náměstí 495
  684 01 Slavkov u Brna