Neděle 2. 10. 2022

 • Naši noví prvňáčci

 • Přednášky o československých legiích a vzniku ČSR

  Ke konci školního roku, v týdnu 13.–17. 6., proběhly v rámci výuky dějepisu v osmém ročníku oživlé přednášky o československých legiích a vzniku Československa. Žáci se tak dozvěděli více o tom, jak důležitou roli hrál v historii naší země nejen T. G. Masaryk, ale zejména tělovýchovný spolek Sokol utvářející národní povědomí a českoslovenští legionáři bojující za samostatný stát. Legionáři byli žákům představeni jako národní hrdinové, kteří byli ochotní obětovat své životy za pouhou naději na stát, který by v budoucnu byl nezávislý na habsburské monarchii. Zpestřujícím prvkem přednášky nebyly pouze fotografie, písničky a prezentace, ale především ukázky vojenské výbavy, zbraní a legionářských uniforem. Z každé třídy byli vybráni dva dobrovolníci, jež byli oblečení do uniforem italského a francouzského legionáře, v průběhu přednášky na sobě nechali popsat prvky uniformy a byli i ochotní nechat se vyfotografovat. Uniformu ruského legionáře si oblékl Mgr. Radek Svoboda, jemuž patří velký dík za organizaci i průběh celé přednášky. Žáci si z ní odnesli nejen mnoho důležitých a zajímavých informací, ale snad i značnou úctu k mužům, bez jejichž dobrovolného vstupu do armády bychom dnes možná stále byli součástí rakouské monarchie. Zejména pro chlapce se tak legionáři mohli stát velice pozitivním vzorem.

  Mgr. Eliška Pitronová

 • Rodné město - skupinová práce 5.B

 • Rodný kraj - dopolední výlet 5.B

 • Netradiční výstava mandal

  V hodinách výtvarné výchovy jsme si se třídou VI.D povídali o významu mandal a způsobu jejich tvoření, což nám následně bylo počáteční inspirací v samotné tvorbě. Někteří z nás pracovali ve skupinách a jiní zase samostatně. Malířským plátnem nám byla barevná textilie, na kterou jsme si v prvním kroku načrtli podobu mandaly, kterou jsme poté obtáhli bílou akrylovou barvou. V dalších vyučovacích hodinách jsme si naše mandaly vystavili v prostorách zámeckého parku, kde jsme je vyvěsili na šnůry mezi stromy, načež autoři svá díla prezentovali před ostatními. Tato soukromá výstava nám zpříjemnila naše poslední hodiny výtvarné výchovy v tomto školním roce.

 • Exkurze 9. ročníku

  Dne 20. června 2022 se uskutečnila pro vybrané žáky 9. ročníků Exkurze na objekt čs. pohraničního opevnění pěchotní srub MJ-S 4 "Zatáčka" ve Chvalovicích u Znojma. Žáci se seznámili s historií budování opevnění, politickou situací v roce 1938 (Mnichovská dohoda) a s reaktivací čs. opevnění v letech 1948 - 1999 v období studené války. Hlavní těžiště exkurze bylo v prohlídce objektu s odborným výkladem, který zajistil p. uč. Mgr. Zdeněk Farkas, který společně s ostatními nadšenci z Klubu vojenské historie "ROTO Chvalovice" o objekt pečuje.

 • Výchovný koncert Bubínky

  Do fotoalba byla přidána nová galerie Výchovný koncert Bubínky.

 • Sochy v přírodě

  Stejně jako na podzim jsme se i v prvních jarních dnech vydali v rámci hodin výtvarné výchovy do přírody. Tomu ale předcházela tvorba ve školních lavicích. Se sedmáky jsme se pustili do výroby sádrových soch. Inspirací nám bylo umělecké duo CHIAOZZA, které se ve svých dílech inspiruje přírodou. Prvním krokem v tvorbě byla konstrukce, kterou jsme vytvořili pomocí pevného drátku. Ten jsme v dalším kroku obalili alobalem tak, aby nám vznikla stabilní kostra, na kterou jsme mohli nanášet sádrový obvaz. Po zaschnutí jsme se vyřádili v barevných variacích. Poslední částí bylo fotografování soch, které jsme vrátili zpět do přírody. Každý si pomocí mobilního telefonu vyfotografoval své sochy umístěné v krajině. A jak se žákům díla povedla, posuďte sami.

  Mgr. Markéta Komárková

 • Výlet třeťáků na Macochu

  Tak už je to tu zas. Konečně po dlouhé době. Výlety jsou předzvěstí té příjemnější části školního roku. Pro naše třeťáčky kvůli koronavirovým omezením poprvé. Zato si to pořádně užili. Obloha vymalovaná, den jako stvořený pro výlet.

  Macocha je kouzelné místo, které nic neztratilo ze své krásy. První zážitek byl vláček. Nacpat skoro šedesát dětí do dvou malých vagonků byl trochu problém, ale šlo to. Že ještě nejedeme, protože jiná škola spěchá? Nevadí. Napodruhé se to podařilo už bez strkání.

  V jeskyni očekávaná zima, ovšem na to jsme byli připraveni, takže všechny ty stalaktity a stalagnáty, nádhera. Nedotýkat se a fotit bez blesku! Děti si vzpomněly na horniny a nerosty, fascinovalo je, že jednou horninou procházejí. Přiletěl si nás obhlédnout i netopýr. Výklad byl zajímavý, dokonce jsme procházeli kolem zazděného draka. Párkrát zhaslo světlo, byl slyšet hluk. Na draky přece nevěříme a nebojíme se, ale červíček hlodal. Že by přece?

  Cestou lodičkami po Punkvě se nikdo vykoupat nechtěl, i když nám to nabízeli, protože voda měla jen osm stupňů.

  Lanovka nás vyvezla po troškách. Doporučení pro ty, co nemají rádi výšky – koukej nahoru nebo zavři oči. Výhledy to byly nádherné.

  Na oběd se právem těšili všichni. Vývar, kuřecí řízečky a hranolky jsou klasika, možná že svíčková, jako minule, by byla lepší.

  Výletu bez suvenýrů by něco chybělo. Co na tom, že Rubikově kostce upadly kostečky a plyšová chobotnice má díru? Všechno se dá vyměnit.

  Macocha má své kouzlo v hloubce jeskyně, kouknout do ní shora je nezbytné. Někdo se nepřiblížil ani k okraji, jiný by rád skočil. My jsme si ji prohlédli z obou stran. Na konci průchodu v propasti jsme volali na můstek, o dvě hodiny později mávali z můstku těm dole.

  Asi toho pohybu bylo málo, nebo přespříliš zážitků, protože cestou zpět v autobusu měly děti stále mnoho energie. Zazpívali jsme si tradičně „sláva, nazdar výletu“ a mysleli jsme to vážně. Vřele doporučujeme!

   

                                                                           Mgr. Jana Formánková

 • Dobronauti

  V úterý 17.5.2022 proběhl ve třídě 3.B výchovný program Dobronauti: Zpátky v čase. V průběhu čtyř vyučovacích hodin se žáci stali agenty a přesunuli se do konfliktní situace, kterou museli řešit. Děti zjistily, že mají superschopnost – dokážou napravovat špatné situace, které se staly, a přitom proměňovat vztahy mezi lidmi k dobrému. S řešením úkolu jim pomáhal agent Black a agent 008. Podrobně si rozebrali situaci, kdy se v jídelně žák (nandávač) posmívá jinému žákovi (schytávač). Přenesli se do čtyř časových momentů – před konfliktem, v momentě konfliktu, těsně po konfliktu a 2 týdny po konfliktu. Žáci rozdělení do skupin museli pomocí kartiček poradit nandávači a schytávači, jak se v takové situaci zachovat. Cílem tohoto programu bylo předcházet vrstevnickým konfliktům a ukázat dětem, jak je zvládat, když už nastanou.

                                                                                                                               Mgr. Hana Bohdálková

 • Včelařská exkurze 6.B a 6.C v hodinách přírodopisu

  V první polovině května proběhla v hodinách přírodopisu 6.B a 6.C v rámci praktické výuky nejdůležitějšího hmyzího opylovače - včely medonosné - půlhodinová exkurze do včelína pana Karla Jirky, který se nachází na zahradě jeho RD poblíž naší školy.

  Žáci se ve včelíně seznámili se stavbou úlu a s rámky s plástvemi ze včelího vosku, které si mohli vzít do rukou. Největšího zájmu se těšil pohled do zadní části úlu, který byl krytý průhledným sklem, za kterým žáci pozorovali plásty se zavíčkovaným i nezavíčkovaným plodem (larvami) a hemžení stovek včelích dělnic. V závěru si žáci prohlédli, jak funguje přístroj medomet, ve kterém se z medových rámků vytáčí med.

  Děkujeme panu Jirkovi, že nám povolil vstup do svého včelína a umožnil tak žákům se na vlastní oči podívat do včelstev a seznámit se s chovatelskou prací včelaře.

 • No backpack day

  Do fotoalba byla přidána nová galerie No backpack day.

  Ve čtvrtek 5. května se na naší škole konal No backpack day. Jedná se o celosvětový happening, který má za cíl upozornit na miliony dětí v zemích třetího světa, které nosí své školní pomůcky v rukách do škol vzdálených mnoho kilometrů. Iniciativa u nás na škole vzešla přímo od žáků a organizace se pak nadšeně chopili zástupci žákovského parlamentu. Z pořízených fotografií je vidět, že se den bez batohů povedl a žáci přišli se spoustou kreativních nápadů. Za žákovský parlament Michaela Šimáčková, Iva Jurnečková, Bohumila Čandová

 • Den Země a projektový den „Uklidíme školu“

  Jak žákům přiblížit, že je potřeba si uvědomit zhoršující se znečištění naší planety? Jak naší Zemi pomoci? To jsou otázky, které si položily třídní učitelky 6.D a 7.B a připravily pro žáky dne22. 4. 2022, v rámci projektového dne „Uklidíme školu“, výukový program Den Země. Cílem akce bylo plnění různorodých úkolů, na jejíchž základě si žáci mohli ověřit své znalosti o planetě Zemi.

  A co na žáky čekalo za nástrahy? Museli rozluštit vzkaz napsaný v morseovce, poznat stromy, roztřídit správně odpadky, vytvořit živé sochy na námět ochrany životního prostředí, znázornit pomocí land artu Matku Zemi, sestavit báseň nebo příběh na slova spojená s přírodou, vyluštit kvíz a v neposlední řadě zdolat opičí dráhu, která vedla k nalezení pokladu.

  Věříme, že si žáci odnesli nejen zážitky a vědomosti, ale že se nám podařilo přiblížit současnou ekologickou situaci a více motivovat žáky k ochraně naší planety.

  Mgr. Lucie Kalášková a Mgr. Iva Jurnečková

  Den Země v dalších třídách

 • Projekt SYM:BIO

  Žáci 6. ročníků v rámci projektu SYM:BIO ve středu 20. 4. 2022 navštívili slavkovskou kompostárnu  a seznámili se s možnostmi kompostování bioodpadu.

 • Zápis do 1. třídy

  Po dvou letech netradičních zápisů jsme letos 6. dubna opět mohli přivítat v prostorách školy naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče. V září 2022 nastoupí do 1. třídy na ZŠ Komenského celkem 71 dětí ze Slavkova u Brna a Vážan nad Litavou. 14 rodičů podalo žádost o odložení školní docházky - některé z těchto dětí v září přivítáme v přípravné třídě.

  Na malé školáky se již všichni moc těšíme a věříme, že 1. září 2022 bude pro ně svátečním dnem, na nějž budou rádi vzpomínat.

  Věra Babicová ředitelka školy

 • Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

  proběhlo ve středu 30. 3. 2022 ve Středisku volného času Maják ve Vyškově a zúčastnily se jej dvě žákyně 9. ročníku – Adéla Kordiovská ze třídy IX.B a Aneta Hrabovská ze třídy IX.C. Obě děvčata se soutěže zhostila velmi úspěšně. Jaké byly její dojmy z celého zápolení, vylíčila Adélka:

  „Zpočátku jsem byla trochu nervózní, ale když jsme dorazily na místo, uklidnila jsem se. Jako první jsme psali gramatiku. Úkoly byly vcelku jednoduché, možná i lehčí než ve školním kole. Nejlehčí bylo asi doplnit přísloví a vybrat špatně dosazené slovo do věty. Další část soutěže tvořila slohová práce na téma „Tahle vůně mi připomíná…“, kde jsme si měli uvědomit pocity a vzpomínky, které se nám vybaví, když vůni ucítíme. Na obojí jsme měli 60 minut a myslím, že jsme to zvládly skvěle. Výsledky nám přišly hned ten den do dvou hodin. Já jsem se umístila na 4. místě a Anetka na 9. místě.“

  (Adéla Kordiovská, IX.B)

 • ENGLISH DAY

  Ve dnech 29. a 30. března se skupinky žáků ze 4. a 5. ročníku účastnily projektu English Day. Po dobu čtyř vyučovacích hodin se jim věnovala lektorka paní Charlotte Trim, rodilá mluvčí z Velké Británie, která má odborné vzdělání i dlouholeté zkušenosti s výukou angličtiny.

  Lektorka po celou dobu komunikovala pouze v angličtině a používala projektor, na tabuli promítala obrázky, otázky a videa, která pomáhala žákům s porozuměním. Inspirací a tématem pro komunikaci byly anglicky mluvící země.

  Nejdříve si žáci procvičili svou schopnost mluvit anglicky sdělením několika faktů o sobě.

  Potom se žáci dozvěděli, že britským národním stromem je dub, a vyrobili si společně strom, kde listy byly vystříhané z papíru podle jejich rukou, pracovali podle instrukcí v angličtině. Připomněli si známé londýnské ikony a zopakovali si pravopis psaním na tabuli. Vyprávěli si o Harry Potterovi a diskutovali o svých oblíbených postavách. Následoval vědomostní kvíz z knih o Harry Potterovi.

  Pak se přemístili do Kanady a dozvěděli se o jejich obrovské zásobě javorového sirupu na přísně utajené lokalitě.

  Podívali se do USA a povídali si o seriálu The Simpsons, pomocí jednotlivých postav si zopakovali hobbies - koníčky. Také si povídali o americkém jídle v České republice a které americké jídlo mají nejraději.

  Následně si prošli ostatní anglicky mluvící země celého světa a vyrobili si jejich vlaječky.

  Poslední představenou zemí byla Austrálie a její oblíbené jídlo na dětských oslavách Fairy Bread, děti se naučily slovíčka surovin a pak si Fairy Bread připravily a s velkou chutí snědly.

  Na závěr setkání si žáci zopakovali slovní zásobu na téma Toys – hračky a předváděli a hádali jednotlivá slova, a tím postupovali ve hře promítané na tabuli.

  Lektorka celou dobu s dětmi intenzivně komunikovala, všechny často oslovovala a zapojovala do aktivit. Žáci byli spontánní, neostýchali se udělat chybu, pomáhali si navzájem, mluvili (ptali se a odpovídali, vyjadřovali svůj názor), psali na tabuli, předváděli a odhadovali význam předvedené aktivity, vyráběli, spolupracovali i soutěžili. Při komunikaci v cizím jazyce jsou důležitými dovednostmi schopnost odhadovat, co chce mluvčí cizího jazyka sdělit, a kreativně improvizovat a využít svých omezených znalostí k vyjádření vlastního sdělení. Pro žáky bylo velice užitečné si tyto dovednosti vyzkoušet v reálné situaci a získat motivaci k jejich rozvíjení.

  Žákům se celý projekt velice líbil, ochutnali Fairy Bread, odnesli si vyrobené vlaječky a vyzdobili třídu britským dubem, dozvěděli se zajímavá fakta o anglicky mluvících zemích, získali sebevědomí a chuť do dalšího studia anglického jazyka. Podobný projekt v tomto školním roce ještě čeká žáky 8. ročníku.

   

  Mgr. Eva Ptáčková

 • Miniveletrh povolání

  22. března 2022 byl pro žáky 7. a 8. ročníků základních škol Slavkovska připraven Miniveletrh povolání. Žáci naší školy strávili 60 minut ve Společenském centru Bonaparte, kde se jim představily dvě největší slavkovské firmy – Lohmann & Rauscher a LIKO-S a střední školy z nejbližšího okolí - ISŠ Slavkov u Brna, SŠEE Sokolnice a Gymnázium a OA Bučovice.

  Žáci se seznámili se zúčastněnými školami a jejich učebními obory. Měli také možnost si na vlastní kůži vyzkoušet např. namíchat koktejl, připravit tortillu, vyzkoušet 3D tiskárnu a jiné.

  Gymnázium Bučovice zase připravilo pro žáky různé hlavolamy nebo hádanky a žáci se také dozvěděli, jaké profese by mohli po absolvování této střední školy vykonávat.

  Pro děti byl tento veletrh určitě dobrou inspirací, jakým směrem se mohou vydat po základní škole.

  M. Čechová

 • Jarní tvoření ve školní družině

  Každý z nás již netrpělivě vyhlíží příchod jara, které se ukázalo jen na chvíli, protože se cestou zatoulalo. A proto jsme se ve školní družině rozhodli jít mu naproti.

  S příchodem jara se jistě každému vybaví Velikonoce a s nimi i jarní výzdoba.

  Na začátku dubna se v některém oddělení rozvoněla vůně perníčků, jiná oddělení byla plná hlíny a další se zahalila do žlutých barev. Nemějte strach - hlínou děti naplnily ozdobené květináčky, zasely semínka a všichni jsme společně sledovali, jak nám to krásně roste. Perníčky si děti ozdobily dle své fantazie, ale věříme, že se stejně nejvíce těšily na jednu věc - jak je sní.

  Žlutá barva k Velikonocům a jaru patří stejně jako kuřátka a vajíčka. Malá krásná kuřátka nám téměř poskakovala po družině.

  Věříme, že se dětem jarní tvoření líbilo stejně jako nám, vychovatelkám. Doufáme, že nám v této nelehké době jarní příroda brzy vykouzlí spoustu důvodů k radosti.

   

  Kristýna Maradová

Kontakt

 • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
  Komenského náměstí 495
  684 01 Slavkov u Brna