Sobota 25. 9. 2021

 • Rekonstrukce střechy na nové budově

  Do fotoalba byla přidána nová galerie Rekonstrukce střechy na nové budově.

 • Běh pro školy

  Naše škola se zapojila do T- Mobile Olympijského běhu 2021. Pořadatelem je Český olympijský výbor. Tímto během se připomíná mezinárodní Olympijský den, který připadá na 23. 6. Letos musel být přeložen na 8. září, měsíc po skončení Olympijských her v Tokiu.

  Školní běh ZŠ Komenského T- Mobile Olympijský běh proběhl v úterý 7. 9. 2021 za účasti 224 dětí z 2. – 5. ročníku. Druháčci běželi 400 metrů. Žáky 3. – 5. ročníku čekal běh na 500 metrů. Po slavnostním nástupu a společném fotografování se mladší děti přesunuly na stadión a druhá část mladých sportovců zdolávala 500 metrovou trať v zámecké aleji. Slavnostní zakončení sportovního dne se uskutečnilo na krásném stadiónu. Počasí nám přálo, děti sportovaly s nadšením a měly radost z medailí, diplomů a sladkých odměn. Hlavním mottem bylo: „Neznamená zvítězit, ale zúčastnit se“. Cílem akce bylo také šíření olympijských myšlenek a hodnot.

                                                                                    Mgr. Olga Zehnálková

 • Skvělý výsledek v republikovém turnaji v golfu

  Ve dnech 6. a 7.9. se na hřišti Dýšina u Plzně uskutečnil turnaj škol, které mají ve svém školním vzdělávacím programu golf. Turnaj se skládal ze dvou částí: první tvořila hra dvojic na hřišti a druhou částí byly dovednostní soutěže jednotlivců v putování a ve hře na přesnost. Po odehrání všech jamek jsme figurovali těsně pod stupni vítězů. Následně se nám výborně povedly dovednostní soutěže, ve kterých kluci opravdu zabojovali.

  Proto jsme s napětím čekali na celkový výsledek. Jak sladké bylo slyšet, že naše škola vybojovala skvělé 3.místo ze všech škol v ČR.

  O tento výsledek se zasloužili – Waldemar Lifka, Martin Rožnovský, Tadeáš Svatoň a David Puškáč.

  Kromě skvělých zážitků, pěkné hry a poháru, na kluky čekala po příjezdu v ředitelně sladká odměna.

  Poznámka na závěr – pro příští ročník dojde k velké obměně družstva, opustí nás tři reprezentanti, kteří odchází na druhý stupeň. Proto má každý šanci zaujmout jejich místo a stát se součástí našeho úspěšného reprezentačního celku.

  Mgr. Petr Žižlavský

 • Naši prvňáčci

 • Zahájili jsme nový školní rok 2021/22

 • Memento

  Války – neválky ?

  To je podtitul pro literární a výtvarnou soutěž Memento. Je určena pro žáky 2. stupně ZŠ a středoškoláky. I letos se do ní žáci ZŠ Komenského zapojili. Možná, že v době distanční výuky našli někteří odvahu a chuť vypsat se ze svých pocitů, zkušeností a možná že se i více zamysleli nad tím, co je v životě hodně důležité a nepostradatelné. A tak se 3 drobné literární práce našich žáků porotě zalíbily. V době moderních sdělovacích technologií a způsobu komunikace si takový lehce literární spisovatelský počin zasluhuje opravdu velký obdiv. A kdo u poroty zabodoval se svým autorským dílem? Byl to František Lučný s Deníkem poskvrněným krví, Markéta Konečná a její Vztahy v době Covidu a Tereza Zemánková s prací Můj sen.  Děkujeme za vzornou reprezentaci.

  Mgr. Hana Červinková

 • INTERAKTIVNÍ UČEBNICE SLAVKOVSKA

  Místní akční plán II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna v těchto dnech seznamuje vyučující s nově vznikající regionální i-učebnicí Slavkovska. Jde o interaktivní učebnici plnou zajímavostí z historie, přírody, cestování a kulturních památek. Součástí učebnice bude také kniha povídek, kterou měli možnost ilustrovat žáci čtvrtých a pátých ročníků ZŠ Komenského v rámci distanční výuky předmětu Člověk a jeho svět. Věřím, že budou mít děti hezkou vzpomínku a současně památku na tvorbu spojenou s regionem, ve kterém žijí. 

  Mgr. Markéta Matyášová

 • Netradiční výuka přírodopisu na ZŠ Komenského

  Poslední dubnový týden proběhla v on-line distančních hodinách přírodopisu a přírodovědy 6. a 4. ročníků naší školy výuka zcela netradičně. Děti se měly možnost v přímé přenosu seznámit s životem pro přírodu i člověka nepostradatelného bezobratlého živočicha-včely medonosné. Výuka proběhla přes kameru notebooku přímo ve včelíně nad včelstvy. Žáci se na obrazovkách seznámili se stavbou úlu, uviděli rámečky s plástvemi. V jejich komůrkách poznávali zásoby různobarevného pylu, zavíčkovaného i nezavíčkovaného medu a plodu-larev a vajíček. Před úly, v úle a na plástvích pozorovali hemžení stovek a tisíců dělnic, z nichž některé měly na svém třetím páru nohou pylové rousky. Počasí se krásně vydařilo, žáci se od včel drželi v dostatečné vzdálenosti a kromě pana učitele nikdo nedostal žádné žihadlo.

  Mgr. Radek Svoboda

 • Práce žáků v hodinách informatiky

  Žáci během distanční výuky pilně pracují i v hodinách informatiky. Jedním z úkolů v 7. ročníku bylo zachytit zajímavá místa během procházky ve své obci. Fotky dále zpracovali v aplikaci a vytvořili koláže. Jak svůj úkol zvládli, můžete vidět na následujících ukázkách.

  Martina Pěnčíková

 • Velikonoce v prvních třídách

  Velikonoce jsou svátky jara, oslava života, zrození….

  Dnešní podivná doba nám bohužel již podruhé nedopřála trávit tyto svátky tak, jak jsme byli zvyklí a jak by se slušelo. Všichni jsme se museli dočasně vzdát společnosti širší rodiny a přátel. Něco si ale rodiče a žáčci prvních tříd naší školy vzít nedali – dobrou náladu, výlety do přírody, vytváření tradiční velikonoční výzdoby i pečení nejrůznějších pamlsků. Jak trávili letošní „KORONAVELIKONOCE“, si můžete prohlédnout na fotografiích, o které jsme se rozhodly touto cestou podělit. Závěrem bychom chtěly poděkovat všem rodičům za spoustu nádherných fotografií, které nám poslali, a ze kterých přímo dýchá velikonoční pohoda.

  Třídní učitelky prvních ročníků

 • Olympiáda z českého jazyka

  V úterý 8.12. se několik žáků na naší ZŠ zúčastnilo Olympiády z českého jazyka. Ta se skládá z mluvnické a slohové části.

  Snahou všech bylo získání co nejvíce bodů, aby pak mohli postoupit do okresního kola.

  Nejlepšího výsledku dosáhla Anna Juráková z 9.A. Všichni spolužáci i učitelé Aničce gratulují a budeme jí držet pěsti v okresním kole, kde bude reprezentovat jako jediná naši školu.

   

                                                                                                            Mgr. Stanislava Rosenbergová

 • "MLÁDEŽ - BUDOUCNOST NÁRODA NAŠEHO "

  Nečtete palcové titulky Palackého Národních listů, ani výrok z Poláčkových Bylo nás pět.
  Na naší škole máme žáky, na které můžeme být hrdí.

  Toto pondělí dva chlapci – Jakub Nerád a Filip Kovařík - ze 4. B našli odpoledne při návratu ze školy domů na náměstí ve Slavkově obálku s větší finanční částkou. Zavolali mamince a hotovost šli hned vrátit na policii. Majitel se už našel. Oběma chlapcům byla udělena pochvala jak třídním učitelem, tak i ředitelkou školy, která jim za jejich příkladné chování předala sladkou odměnu. V předvánočním období je to pěkný příklad vstřícného jednání. Tímto činem dělají dobré jméno sobě, svým rodičům i škole ZŠ Komenského.


  Radek Svoboda, třídní učitel

 • 27. 10. 2020

  Aktualizovali jsme modul Distanční výuka

 • Páťáci v Brně - o brněnských pověstech (22. a 23. 9. 2020)

  Na konci září se žáci pátých ročníků naší školy vydali do Brna poznat jeho krásy a památky a dozvědět se o zajímavých brněnských pověstech. Všechno začalo na Staré radnici, kde nám průvodce vyprávěl o brněnském drakovi , o brněnském kole, o tom, jak kameník Pilgram proklel svůj portál a od té doby má Stará radnice křivou věžičku. Na Zelném trhu si žáci prohlédli kašnu Parnas, poté navštívili katedrálu sv. Petra a Pavla. Při procházce ulicí Mečovou narazili na zazděného radního, na náměstí Svobody stáli na místě původního kostela a prohlídka končila u kostela sv. Jakuba, kde pan průvodce povídal pověst O neslušném mužíčkovi. Po programu s průvodcem nesmělo chybět občerstvení. A tak jsme odjížděli zpět do Slavkova spokojení, s plnými bříšky a spoustou nových vědomostí a zážitků.

                                                                                                                                  Mgr. Hana Bohdálková

 • Práce z distanční výuky - Naše vlast z pohledu žáků VI.D

  Evropská vysílací unie, známá třeba soutěží Eurovize, pověřila v roce 2001 evropské školáky speciálním úkolem: zpracovat svou vlast coby moderní prezentaci pro turisty. Evropské země očima jejich vlastních dětí. Jak to dopadlo? O tom se může televizní divák přesvědčit v koprodukčním cyklu My jsme z…. Avšak na mé žáky ze třídy VI. D čekal v distanční výuce OV přímo úžasný návrat k tomuto euroviznímu projektu. Naše vlast očima žáků VI. D! Děti se po mých on-line pokynech úkolu chopily vskutku zodpovědně a dokonce naši republiku porovnaly s Finskem. Zjistili jsme, že denní světlo není samozřejmostí, stejně jako svoboda. Vznikly krásné srovnávací prezentace, fotografie, a tak se v naší eurovizní republice snad již nikdo neztratí.

  Mgr. Pavel Resch, učitel OV.

 • Adaptační program 6.A

  Adaptační program
  V úterý 13.10. proběhl v prostorách naší školy první z plánovaných adaptačních programů pro šesté třídy, kterého se zúčastnila 6.A. Cílem programu bylo seznámení se a lepší poznání jednotlivých členů třídy mezi sebou a zároveň rozvoj spolupráce a empatie formou her. Součástí programu byl i praktický a interaktivní workshop Vodicí pes – můj kamarád, pomocník. Děti se například dozvěděly, co obnáší služba vodicích psů, jak probíhá příprava a jaké jsou zásady kontaktu s nevidomým člověkem. Žáci si dopoledne užili a přítomnost vodicího psa představovala příjemné zpestření. Po návratu zpět do škol se uskuteční adaptační programy i s dalšími šestými třídami.
  Michaela Šimáčková, školní psycholožka

 • Projektový den ZOO Bošovice

  Projektový den ve školní družině

  Ve středu 7. 10. 2020 se děti z 1. oddělení školní družiny vypravily na výlet do ZOO Bošovice v rámci projektu - Šablony 2. Prohlídku PAPOUŠČÍ  ZOO obohatila svým výkladem paní průvodkyně,  která  malým návštěvníkům prozradila mnoho zajímavostí o chovu těchto krásných exotických ptáků. Na závěr prohlídky si děti dokonce mohly samy nakrmit papoušky připravenými jablíčky. Návštěva této ojedinělé ZOO se všem líbila.

                                                                                                                                                        Táňa Hašková

 • Škola začíná...

  1. září 2020 zamířilo do naší školy 65 prvňáčků.

 • Naši noví prvňáčci

 • Problém holubů na střeše školy

       V jarních měsících proběhlo v součinnosti s HZS částečné vyčištění střešních žlabů na střeše ZŠ Komenského. Vzhledem ke skutečnosti, že některá místa školního dvora jsou pro techniku nedostupná, rozhodli jsme se navázat spolupráci s panem Drašarem, jehož firma se specializuje na práce ve výškách. Intenzivní práce probíhaly více než týden a pořízená fotodokumentace nám doslova vzala dech. Ve střešních žlabech hnízdí každoročně holubi a  jeden ze svodů byl po léta naplňován holubím trusem, až byl nakonec zcela neprůchodný – trus sahal do výšky  cca 6m. Důsledkem letitého zatékání dešťové vody je poničená fasáda  a vlhkost ve zdech budovy. Dle vyjádření majitele firmy byla několik let zanedbaná údržba střechy a je nutné čištění provádět 1- 2krát ročně.

       Problém holubů na historických budovách řeší spousta měst a odstraňovat následky jejich přítomnosti stojí nemalé finanční prostředky. Nicméně škola bude muset na čištění střechy každoročně vyčlenit potřebnou částku (jen letošní akce vyšla na necelých 50 000 Kč). Vzhledem k hodnotě budovy a zejména skutečnosti, že holubí trus může vyvolávat při nadýchání alergické reakce a holubi jsou přenašeči celé řadu chorob, např. ornitózy, salmonelózy, toxoplazmózy nebo plísňových onemocnění, je nezbytné se zaměřit na omezení jejich výskytu v okolí školy a zejména na pravidelné odstraňování holubího trusu. Jde přece o zdraví našich dětí.

  Věra Babicová
  ředitelka školy

Kontakt

 • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
  Komenského náměstí 495
  684 01 Slavkov u Brna