Úterý 26. 10. 2021

Sportovní třída

 

Nabídka pro žáky, které baví sportovat

Naše škola nabízí od 6. do 9. ročníku možnost se vzdělávat ve třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na atletiku, florbal nebo cheerleading. Žáci tak kromě 2 hodin tělesné výchovy mají možnost se další 2 h týdně věnovat tréninku svého vybraného sportu. Pokud mají budoucí žáci 6. ročníku zájem tuto třídu navštěvovat, je potřeba vyplnit přihlášku, která je ke stažení níže. Vyplněnou přihlášku prosím doručte do 10.4.2021 do ZŠ Komenského (vhozením do schránky školy umístěné u vstupu ze Svojsíkova parku nebo poštou).

 

Ke stažení

Přihláška do třídy s rozšířenou výukou TV 
Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu
Žádost o přijetí při přestupu žáka z jiné školy 

 

Náplň a fungování tříd s rozšířenou výukou TV

1. Hodinové dotace sportovních předmětů: 
2 hodiny TV + 2 hodiny RTV (trénink vybraného sportu a rozvoji základních pohybových dovedností – rychlost, síla, vytrvalost a obratnost)

2. Sportovní zaměření žáků: žáci si vyberou jeden profilový sport: atletika, florbal, chearleading

3. Sportovní kurzy: (lyžařský zimní a letní tematický) jsou pro žáky tříd s rozšířenou výukou TV povinné a je třeba s tím během studia počítat i finančně.

4. Zvýšená četnost obsazování do reprezentačních soutěží: žáci této třídy jsou nominováni do různých závodů a soutěží ve větší míře a četnosti. V průběhu roku se škola účastní cca 7 sportovních soutěží – děti ze sportovních tříd se častěji těchto závodů účastní ve srovnání s ostatními. Chceme se účastnit i slavkovských sportovních akcí (slavkovský AusterlitzMan apod.)

5. Účast na významných sportovních akcích: s třídami s rozšířenou výukou TV se účastníme různých významných sportovních akcí jako diváci (napomáhá to rozvoji sportovního ducha a představě o sportování). V minulosti jsme se účastnili například mistrovství světa ve florbale žen apod.

6.  Návaznost na sportovní slavkovské kluby: naší snahou je zapojit děti ze sportovních tříd do tréninků v rámci sportovních klubů a sportů, které si vybrali. Ideální stav je ten, když žák navštěvuje tréninky svého sportu i mimo vyučování v klubu (chearleading, florbal, tenis, atletika, golf). K tomuto stavu se snažíme velice přiblížit.

7. Plavání a kolo: nedílnou součástí rozvoje obecné vytrvalosti je i plavání a jízda na kole. V každém pololetí s dětmi absolvujeme jeden plavecký výcvik a jeden cyklistický výlet po okolí Slavkova.

8. Zvýšená fyzická zátěž: vzhledem k velkému rozsahu pohybových aktivit, je třeba počítat se zvýšenou fyzickou zátěží dětí a přizpůsobit tomu jejich denní režim.

 

Kritéria pro přijetí, talentové zkoušky

Talentové zkoušky do sportovní třídy se skládají z následujících dílčích částí:

1. uchazeč absolvuje 5 disciplín zahrnutých v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV)
2. uchazeč předvede své dovednosti a schopnosti ve vybraném sportu
3. bude přihlédnuto k jeho členství v partnerském sportovním klubu a úspěchům na absolvovaných soutěžích v tomto a minulém roce (toto vše musí být potvrzeno vedoucím daného sportovního klubu)
4. chování a vystupování žáka na veřejnosti a ve škole
5. zdravotní hledisko


Dílčí části talentové zkoušky

1. OVOV – 12b
Disciplíny OVOV: Běh na 29metrů (výsledný čas bude násoben dvěma), dribling s basketbalovým míčem na 2 minuty, hod medicinbalem vzad, leh-sed 2 minuty, trojskok snožmo z místa. Pravidla pro jednotlivé disciplíny se řídí pravidly Odznaku všestrannosti olympijských vítězů.

Hodnocení: tabulka pro OVOV (bodování je k nalezení na www.ovov.cz; tabulka pro rok 2012)

Dívky

 

 

Hoši

 

2750

12 b.

 

2950

12 b.

2550

11 b.

 

2750

11 b.

2400

10 b.

 

2600

10 b.

2200

9 b.

 

2400

9 b.

2000

8 b.

 

2200

8 b.

1750

7 b.

 

1950

7 b.

1500

6 b.

 

1700

6 b.

1300

5 b.

 

1500

5 b.

1125

4 b.

 

1325

4 b.

1000

3 b.

 

1200

3 b.

710

2 b.

 

910

2 b.

295

1 b.

 

495

1 b.

 

2. Uchazečem vybraný sport – 3b

Žák předvede 3 dovednosti v daném sportu:

  Florbal
  
- slalom, střelba, přihrávka


  Atletika
 
- 60m, skok daleký, běh na 600m

  Cheerleading
  - rovnovážný prvek s výdrží (holubička), flexibilita
  - krátká sestava s hudebním doprovodem (aerobik)
  - akrobatické prvky (kotoul vpřed,vzad, přemet stranou, vpřed a vzad)

Hodnocení:
Každá ze 3 dovedností je hodnocena zvlášť – 1 bod zvládá danou dovednost dobře, 0,5 bodu danou dovednost zvládá obtížně, 0 bodu danou dovednost nezvládá

3. Členství v klubu – 3b

4. Bonus: účast na oficiálních soutěžích – do výše 2 bodů

 

Celkové hodnocení:
Celkové hodnocení talentové zkoušky tvoří součet získaných bodů z dílčích částí talentové zkoušky (OVOV + sport + klub+bonus za soutěže). Uchazeč tak může dosáhnout maximálně 20b. Dosáhne-li stejný počet bodů více uchazečů, pak o pořadí těchto uchazečů rozhoduje vyšší bodový zisk OVOV-bodů.

Talentové zkoušky budou mít náhradní termín - pro případ nemoci či zranění uchazeče (nutno doložit vyjádřením lékaře). Budou probíhat v hale a gymnastickém sále školy.

 

 

Kontakt

  • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
    Komenského náměstí 495
    684 01 Slavkov u Brna