Neděle 2. 10. 2022

Sportovní třída

 

Nabídka pro žáky, které baví sportovat

Naše škola nabízí od 6. do 9. ročníku možnost se vzdělávat ve třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na atletiku, florbal nebo cheerleading. Žáci tak kromě 2 hodin tělesné výchovy mají možnost se další 2 h týdně věnovat tréninku svého vybraného sportu. Pokud mají budoucí žáci 6. ročníku zájem tuto třídu navštěvovat, je potřeba vyplnit přihlášku, která je ke stažení níže. V případě zájmu je nutné podat přihlášku do sportovní třídy do 13.4.2022. Talentové zkoušky se uskuteční 28.4.2022 v 15 h v hale školy. 

 

Ke stažení

Informace pro rodiče 
Kritéria pro přijetí, talentové zkoušky 
Přihláška do třídy s rozšířenou výukou TV 

Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu
Žádost o přijetí při přestupu žáka z jiné školy 

 

Náplň a fungování tříd s rozšířenou výukou TV

1. Hodinové dotace sportovních předmětů: 
2 hodiny TV + 2 hodiny RTV (trénink vybraného sportu a rozvoji základních pohybových dovedností – rychlost, síla, vytrvalost a obratnost)

2. Sportovní zaměření žáků: žáci si vyberou jeden profilový sport: atletika, florbal, chearleading

3. Sportovní kurzy: (lyžařský zimní a letní tematický) jsou pro žáky tříd s rozšířenou výukou TV povinné a je třeba s tím během studia počítat i finančně.

4. Zvýšená četnost obsazování do reprezentačních soutěží: žáci této třídy jsou nominováni do různých závodů a soutěží ve větší míře a četnosti. V průběhu roku se škola účastní cca 7 sportovních soutěží – děti ze sportovních tříd se častěji těchto závodů účastní ve srovnání s ostatními. Chceme se účastnit i slavkovských sportovních akcí (slavkovský AusterlitzMan apod.)

5. Účast na významných sportovních akcích: s třídami s rozšířenou výukou TV se účastníme různých významných sportovních akcí jako diváci (napomáhá to rozvoji sportovního ducha a představě o sportování). V minulosti jsme se účastnili například mistrovství světa ve florbale žen apod.

6.  Návaznost na sportovní slavkovské kluby: naší snahou je zapojit děti ze sportovních tříd do tréninků v rámci sportovních klubů a sportů, které si vybrali. Ideální stav je ten, když žák navštěvuje tréninky svého sportu i mimo vyučování v klubu (chearleading, florbal, tenis, atletika, golf). K tomuto stavu se snažíme velice přiblížit.

7. Plavání a kolo: nedílnou součástí rozvoje obecné vytrvalosti je i plavání a jízda na kole. V každém pololetí s dětmi absolvujeme jeden plavecký výcvik a jeden cyklistický výlet po okolí Slavkova.

8. Zvýšená fyzická zátěž: vzhledem k velkému rozsahu pohybových aktivit, je třeba počítat se zvýšenou fyzickou zátěží dětí a přizpůsobit tomu jejich denní režim.

 

Kritéria pro přijetí, talentové zkoušky

Talentové zkoušky do sportovní třídy se skládají z následujících dílčích částí:

1. uchazeč absolvuje 5 disciplín zahrnutých v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV)
2. uchazeč předvede své dovednosti a schopnosti ve vybraném sportu
3. bude přihlédnuto k jeho členství v partnerském sportovním klubu a úspěchům na absolvovaných soutěžích v tomto a minulém roce (toto vše musí být potvrzeno vedoucím daného sportovního klubu)
4. chování a vystupování žáka na veřejnosti a ve škole
5. zdravotní hledisko


Dílčí části talentové zkoušky

1. OVOV – 12b
Disciplíny OVOV: Běh na 29metrů (výsledný čas bude násoben dvěma), dribling s basketbalovým míčem na 2 minuty, hod medicinbalem vzad, leh-sed 2 minuty, trojskok snožmo z místa. Pravidla pro jednotlivé disciplíny se řídí pravidly Odznaku všestrannosti olympijských vítězů.

Hodnocení: tabulka pro OVOV (bodování je k nalezení na www.ovov.cz; tabulka pro rok 2012)

Dívky

 

 

Hoši

 

2750

12 b.

 

2950

12 b.

2550

11 b.

 

2750

11 b.

2400

10 b.

 

2600

10 b.

2200

9 b.

 

2400

9 b.

2000

8 b.

 

2200

8 b.

1750

7 b.

 

1950

7 b.

1500

6 b.

 

1700

6 b.

1300

5 b.

 

1500

5 b.

1125

4 b.

 

1325

4 b.

1000

3 b.

 

1200

3 b.

710

2 b.

 

910

2 b.

295

1 b.

 

495

1 b.

 

2. Uchazečem vybraný sport – 3b

Žák předvede 3 dovednosti v daném sportu:

  Florbal
  
- slalom, střelba, přihrávka


  Atletika
 
- 60m, skok daleký, běh na 600m

  Cheerleading
  - rovnovážný prvek s výdrží (holubička), flexibilita
  - krátká sestava s hudebním doprovodem (aerobik)
  - akrobatické prvky (kotoul vpřed,vzad, přemet stranou, vpřed a vzad)

Hodnocení:
Každá ze 3 dovedností je hodnocena zvlášť – 1 bod zvládá danou dovednost dobře, 0,5 bodu danou dovednost zvládá obtížně, 0 bodu danou dovednost nezvládá

3. Členství v klubu – 3b

4. Bonus: účast na oficiálních soutěžích – do výše 2 bodů

 

Celkové hodnocení:
Celkové hodnocení talentové zkoušky tvoří součet získaných bodů z dílčích částí talentové zkoušky (OVOV + sport + klub+bonus za soutěže). Uchazeč tak může dosáhnout maximálně 20b. Dosáhne-li stejný počet bodů více uchazečů, pak o pořadí těchto uchazečů rozhoduje vyšší bodový zisk OVOV-bodů.

Talentové zkoušky budou mít náhradní termín - pro případ nemoci či zranění uchazeče (nutno doložit vyjádřením lékaře). Budou probíhat v hale a gymnastickém sále školy.

 

 

Kontakt

  • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
    Komenského náměstí 495
    684 01 Slavkov u Brna