Středa 28. 7. 2021

Dětský klub Korálky

 

Naše škola v roce 2017 navázala spolupráci s komunitním centrem Korálky při přípravě DĚTSKÉHO KLUBU KORÁLKY. Podnětem pro vznik klubu byl zvýšený zájem o místa ve školní družině. Proto se vedení obou organizací dohodlo, že vyjde vstříc požadavkům rodičů a situaci vyřešilo podáním žádosti o projekt, jehož cílem bylo zřídit dětský klubu Korálky, který doplní potřebná místa družiny. Projekt na dětský klub podalo Komunitní centrum Korálky a škola je jeho partnerem. 

Projekt byl spuštěn v srpnu 2018 a potrvá do července 2021. Dětský klub využívá  průměrně během týdne 20 dětí. Děti mohou zákonní zástupci dle svých potřeb přihlašovat průběžně během roku. Péči o děti zajišťuje odborný pedagogický personál. Provozní doba klubu je od 11.30 do 17,30 hodin. Tato forma vzdělávání má za cíl efektivně sladit pracovní a rodinný život rodičů a jejich dětí. Na rozdíl od družiny, kde je pravidelná docházka, tak do klubu mohou děti chodit nepravidelně, podle potřeb rodiny. Klub je určen pro děti do 11 let věku (I. stupeň ZŠ Komenského a ZŠ Tyršova ). Kromě této pomoci rodičům během školního roku, bude klub pracovat i o prázdninách, formou dvou táborových turnusů. Informace o táborech v roce 2019 zde.

Komunitní centrum jako nositel projektu zjišťuje veškerou organizaci klubu a škola jako partner projektu poskytuje prostory. Děti u nás využívají keramickou dílnu, knihovnu a venkovní prostory – školní zahradu, dvůr a hřiště.

Spokojené děti jsou naší vizitkou.

V případě potřeby kontaktujte manažerku projektu – Dagmar Živníčková, tel. +420 604 135 582

Další informace o klubu a komunitním centru zde.

Kontakt

  • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
    Komenského náměstí 495
    684 01 Slavkov u Brna