Úterý 20. 4. 2021

Družina a sporty

 

Kroužky - Školní klub

Činnost sportovních kroužků od školního roku 2019/2020
Rada města uložila dne 9. 9. 2019 ředitelce školy zajistit chod školního klubu podle platné právní úpravy. Od školního roku 2019/2020 budou sportovní kroužky pracovat stejně jako v minulých letech a děti budou mít i nadále možnost rozvíjet své pohybové aktivity, ale dochází k těmto změnám:

 

TeamGym  - přechází pod DDM
Golf – přechází pod DDM
Glitter Stars – budou trénovat pod hlavičkou Glitter Stars z.s. - https://www.glitterstars.cz

 

Všechny bývalé kroužky mají i nadále možnost využívat prostory ZŠ Komenského Slavkov u Brna, p.o.   v souladu s uzavřenými dohodami a se směrnicí pro pronájem zařízení.


                                                                                                                    Mgr. Věra Babicová
                                                                                                                        ředitelka školy

 

 

 

Kontakt

  • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
    Komenského náměstí 495
    684 01 Slavkov u Brna