Úterý 20. 4. 2021

Učivo a pomůcky

 

Občanská výchova

Pro žáky všech ročníků

Úvodní hodina - podmínky klasifikace
Evropská unie - 1. díl
Evropská unie - 2. díl
Evropská unie - 3. díl
Evropská unie - 4. díl
 


Mezinárodní organizace

OSN - Organizace spojených národů
NATO a další významné mezinárodní organizace
 


Učivo pro 6. ročník

Společenské chování - zápis
Prezidenti ČR
Státní svátky - text, zápis
Tradice
 


Učivo pro 7. ročník

Komunikace - zápis
Přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi
Vztahy mezi lidmi - komunikace
Pravidla chování, právo a morálka
Důležité dokumenty
Důležité doklady - zápis
Konflikt
Návykové látky a jejich nebezpečí
Peníze, jejich funkce a vývoj platidel
Platební styk a platební karty
Hospodaření a tvorba ceny
Rozpočet rodiny, státu
Majetek, vlastnictví hmotné - duševní
Státní rozpočet a daně
Lidská práva - celá oblast pro 7. ročník
Právní řád ČR - úvod
Bankovky - ochranné prvky
 


Učivo pro 8. ročník

Stát - úvod, znaky a formy
Státní občanství
Moc soudní
Moc výkonná 
Moc výkonná - vláda
Moc zákonodárná
Moc zákonodárná - funkce
Politický pluralismus
Principy demokracie
Principy demokracie - volby
Státní správa a samospráva
Sociální dialog
Člověk jako jedinec - Osobnost
Vnitřní svět člověka - Temperament
Emoce
City a jejich projevy
Rozdělení citů z hlediska intenzity a délky trvání
Moje smysly a paměť
 


Učivo pro 9. ročník

Daně a pojištění - zápis
Vlastnictví - zápis
Daně v ČR - zápis
Banky a jejich funkce - zápis
Peníze - zápis
Podnikání
Právní subjekty v podnikání
Právní formy podnikání
 


 

 

 

Kontakt

  • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
    Komenského náměstí 495
    684 01 Slavkov u Brna