Středa 28. 7. 2021

Školní klub

 

Platby za školní klub

- úplata za klub je v souladu s právními předpisy stanovena ředitelkou školy na 20 Kč měsíčně za 1 den docházky v týdnu               (5 dnů v týdnu - 100 Kč měsíčně)
- úplata je splatná předem a platí se ve dvou splátkách:
    září - prosinec:    splatnost do 30.9.
   leden - červen:     splatnost do 30.1.
   
- platby škola přijímá pouze bezhotovostním převodem na účet:  0196295508/0600
- při platbě je nutné vždy uvést přidělený variabilní symbol dítěte = VS předá dítěti vychovatelka školního klubu
- do poznámky  nutno uvést přijmení a jméno dítěte      
- nezaplacení úplaty (bez závažného důvodu a snahy řešení) je důvodem k vyloučení žáka z docházky do ŠK rozhodnutím ředitelky školy.

Vrácení platby
- vrácení uhrazené úplaty se provádí pouze v případě, že žák bude zákonným zástupcem před počátkem dalšího měsíce písemnou žádostí odhlášen z docházky do ŠK
- úplata bude vrácena na účet odesílatele
- na vrácení úplaty není nárok za započatý měsíc, během kterého žák přestal docházet do ŠK

 

Kontakt

  • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
    Komenského náměstí 495
    684 01 Slavkov u Brna