Sobota 2. 7. 2022

Poradenská pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště

Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Od 1. 2. 2017 je v naší škole zřízeno školní poradenské pracoviště, které slouží k poskytování poradenských služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky naší školy.  Naším cílem je, aby školní poradenské pracoviště pomáhalo žákům, zákonným zástupcům i pedagogickým pracovníkům zvládat problémy v oblasti vzdělávací i sociální.

 

1. Organizační struktura

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

PhDr. Hana Frimmerová – zástupkyně ředitelky pro výchovnou oblast a výchovná poradkyně pro 2. stupeň

Členové školního poradenského pracoviště:

Mgr. Šárka Povolná – výchovná poradkyně pro 1. stupeň

PhDr. Martina Tesaříková – školní metodik prevence

Mgr. Markéta Matyášová – speciální pedagog

Mgr. Martin Bauer – kariérní poradce

Mgr. Michaela Šimáčková – školní psycholog

 

2.Hlavní cíle školního poradenského pracoviště:

 • Vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a jejich zařazení do vhodného preventivního nebo intervenčního programu.
 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně nadaných a mimořádně nadaných žáků a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.
 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich vzdělávání.
 • Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole i mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a vzájemné konzultace.
 • Metodická pomoc třídním učitelům a ostatním pedagogickým pracovníkům při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Komunikace se zákonnými zástupci a upevňování další spolupráce v péči o žáky.
 • Péče o žáky s neprospěchem a jejich doučování.
 • Řešení problémů s neomluvenou a s vysokou omluvenou absencí žáků.
 • Prevence rizikového chování žáků.
 • Kariérní poradenství.

 

Ve Slavkově u Brna 1. 9. 2021                                                                                             Mgr. Věra Babicová

                                                                                                                                                        ředitelka školy

 

Kontakt

 • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
  Komenského náměstí 495
  684 01 Slavkov u Brna