Úterý 20. 4. 2021

Poradenské pracoviště

 

Specifické poruchy chování a učení - poradenské služby žákům a rodičům

Poskytování poradenských služeb žákům se specifickými poruchami učení (dále jen SPU) a jejich rodičům zajišťuje výchovný poradce a metodik výchovné prevence.

Konzultace probíhají v pondělí ve 14.00 hod., případně po telefonické domluvě!

Poradenské služby zahrnují tyto oblasti:
- spolupráce s třídními učiteli při preventivním vyšetření žáků se SPU a při práci s nimi,
- kontakty na odborná vyšetření (široká nabídka adres specializovaných pracovišť),
- poskytnutí odborné literatury pro rodiče žáků se SPU,
- vedení dokumentace žáků se SPU a metodická pomoc vyučujícím,
- dotazníková šetření jako prevence výskytu sociálně-patologických jevů (drogy, šikana, záškoláctví aj.),
- individuální práce s žáky z ohrožených skupin,
- metodická pomoc třídním učitelům při práci se třídami,
- intervenční činnost v třídních kolektivech,
- konzultace pro rodiče žáků s výchovnými problémy.

Kontaktní osoby

Mgr. Šárka Povolná (výchovný poradce pro 1. stupeň), kontakt zde
PhDr. Hana Frimmerová (výchovný poradce pro 2. stupeň), kontakt zde

Kontakt

  • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
    Komenského náměstí 495
    684 01 Slavkov u Brna